Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid 2009

Högskolan i Halmstad firade akademisk högtid den 23 april 2009. Det innebär att lärosätet högtidlighöll och hyllade de akademiska framsteg som har gjorts. Bland annat installerades fem nya professorer i sitt ämbete.

Nyinstallerade professorer 2009 (från vänster): Sven-Olof Collin, företagsekonomi inriktning redovisning och företagsstyrning; Marita Hilliges, neurovetenskap; Sven Werner, energiteknik; Jonny Hylander, energiteknik inriktning förnybar energi; Magnus Tideman, handikappvetenskap inriktning socialt arbete.

Sidan uppdaterad 2016-10-28