Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det yttersta ansvaret för Högskolans verksamhet. Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre representanter och studentkåren utser tre ledamöter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter i styrelsen för Högskolan i Halmstad

Harald Castler, ordförande

Stephen Hwang, rektor

Mats Dörring

Staffan Edén

Lena Eriksson

Jesper Falkheimer

Monica Karlsson

Ewa Ställdal

Amelie von Zweigbergk

Lärarrepresentanter

Svante Andersson

Jan Karlsson

Maria Åkesson

Fackliga representanter

Olov Andreasson, Saco-S

Camilla Soto, TCO/OFR

Studentrepresentanter

Hanne Göransson, kårordförande

Mårten Dalman

Angelica Pantzar

Sekreterare i högskolestyrelsen

Ann Larsson

Adjungerade

Catarina Coquand, högskoledirektör

Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor

Selma Sedelius, kommunikationschef

Högskolestyrelsens mötesdatum:

2018-02-19

2018-04-20

2018-06-08

2018-09-13 - 2018-09-14

2018-12-07

Sidan uppdaterad 2018-01-09