Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forsknings- och utbildningsnämnd

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning. FUN ansvarar för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån av högskolestyrelsen/rektor beslutade strategier.

Sammanträdesdatum

Hösten 2017
2017-09-07 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)
2017-10-05 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00), internat 2017-10-04
2017-11-09 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)
2017-12-07 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)

Våren 2018
2018-02-08 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)
2018-03-08 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)
2018-04-12 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00), internat 2018-04-11
2018-05-03 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)
2018-06-07 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)

Ledamöter

Erica Anderzén, studentrepresentant
Henrik Florén, lärarrepresentant
Alina Franck, studentrepresentant
Verónica Gaspes, ordförande
Hanne Göransson, studentrepresentant
Maria Nyholm, lärarrepresentant
Jeanette Sjöberg, lärarrepresentant
Ingela Skärsäter, vice ordförande
Ebba Sundin, lärarrepresentant
Jessica Svensson, studentrepresentant
Nicholas Wickström, lärarrepresentant
Kristian Widén, lärarrepresentant
Marie-Helene Zimmerman Nilsson, lärarrepresentant

Sekreterare/handläggare

Nämndens sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se

Sidan uppdaterad 2017-09-19