Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskarskola för lärare och förskollärare:
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik med inriktning mot vetenskapskommunikation

Högskolan i Halmstad deltar i en gemensam satsning att skapa en forskarskola tillsammans med Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad, och med Institutionen för utbildningsvetenskap på Campus Helsingborg som nav.

Ambitionen är att skapa en väl sammanhållen forskarskola där vi också fortlöpande samlar berörda förvaltningschefer, rektorer och forskarstuderande för att redan vid starten diskutera hur de berörde lärarnas kunskaper ska komma skolutvecklingen till del efter avlagd examen.

 

Forskarskolan genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola/kommun och med 50 procent forskning och avslutas med en licentiatexamen. Den planerade forskarskolan kommer att utbilda tolv licentiander, som är förskollärare samt lärare inom grundskola eller gymnasieskola med fokus på kommunikationens betydelse för elevers motivation och lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med forskarskolan är att identifiera hur naturvetenskaplig kommunikation i olika sammanhang och miljöer kan vara ett hinder eller ett stöd för elevers intresse och förståelse.

I dag tar stora nationella satsningar genom MAX IV och ESS sin start i vår region vilket kommer att öka intresset för naturvetenskap och teknik framöver. Vi har också spännande informella lärmiljöer såsom Vattenhallen i Lund, Naturskolan och Malmö museer. Allt detta tillsammans med starka forskningsmiljöer i regionen gör att det finns utomordentligt goda möjligheter för att bygga en forskarskola i regionen också mot framtiden.

Sidan uppdaterad 2018-04-25