Sök

REBEL: Re-Imagining Future Smart Living – Beyond the Living Lab

Forskningsprogrammet REBEL handlar om hur socialt och miljömässigt hållbara smarta städer och samhällen kan främjas på ett deltagande och ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till sociala och lokala värderingar och kunnande.

En stor gatukorsning, folk passerar på och utanför övergångsstället.

REBEL är Högskolan i Halmstads design-hubb

Vi utforskar och designar för framtidens hållbara leverne. I REBEL samlas Högskolan i Halmstads expertis inom design – allt från design av tjänster, upplevelser och AI-drivna robotar till spekulativ och norm-kritisk design, från produktdesign till smarta material. Design är för oss inte bara ett resultat, utan också ett sätt att tänka och göra som formar REBELs syn på utbildning och forskning.

REBELS:s kommande aktiviteter

Missa inte vad som händer i REBEL! Ta del av kommande aktiviteter här.

26 april: REBEL workshop för intressenter

Workshoppen äger rum den 26 april kl. 10.00–16.00 på våning 22 i hus H på Högskolan i Halmstad. Open Space Technology-workshoppen görs för att utforska forskningsprogrammet REBELS gemensamma mål och för att undersöka vad man kan göra de kommande tre åren för att nå dem! Målet är att samla forskare, utvecklare, finansiärer, privata och offentliga aktörer samt samhällen för att tillsammans utforska riktningarna och skapa en prioriterad lista över vad programmet ska utveckla.

REBEL intressentworkshop är ett årligt evenemang för inbjudna aktörer, på engelska och faciliteras av Pernilla Luttropp. Vår ambition är att skapa en trevlig möjlighet att nätverka och skapa koncept för socialt hållbart boende och ansvarsfull innovation.

Visionen för programmet är en värld där utvecklingen av smart teknik sker på ett ansvarsfullt, etiskt och socialt relevant sätt. Genom lokalt baserade Living Labs är tanken att REBEL ska främja samskapade designkoncept för framtidens hållbara liv.

REBEL är delaktiga och har en ledande position i 19 Living Labs runtom i Europa.

REBEL engagerar flera av Högskolan i Halmstads väletablerade forskargrupper, inklusive designetnografi, tjänstedesign, grön omställning, AI och smarta material, normkritisk design, sociologi, humaniora och innovation (se lista över involverade forskare nedan).

REBEL:s uppdrag är att:

 • Vara internationellt ledande inom samskapande designetnografiska framtida living labs med inverkan på en socialt hållbar vardag.
 • Demokratisera den tekniska utvecklingen av framtidens boende genom människocentrerad design och ansvarsfull innovation.
 • Stödja och utvärdera grön omställning genom att anpassa avkarbonisering och digitala transformationer till social hållbarhet genom att skapa och implementera koncept för framtida beboeliga platser och livskvalitet inom planetens gränser.
 • Bygga broar som främjar transdisciplinära och tvärsektoriella professionella samarbeten och koppla samman forskning och högskoleutbildning genom en utvecklad REBEL-pedagogik.
 • Tillhandahålla en nätverksplattform för ömsesidigt stöd, underlätta projektmöjligheter, akademiska karriärer och vägledning till samhället i stort.

REBEL kommer att göra detta genom att skapa ett stödsystem för REBEL-träffar, nätverksmöjligheter, småskaliga projekt och strategisk REBEL-pedagogikutveckling. REBEL leds av en ledningsgrupp av internationella gästprofessorer, forskare från Högskolan och REBEL-projektledare.

Deltagande forskare

Akademin för informationsteknologi

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Akademin för hälsa och välfärd

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Förstudier för att utveckla ansökningar

REBEL finansierar forskare på Högskolan i Halmstad som vill genomföra en förstudie för att skapa förutsättningar för nya spännande projekt och samarbeten att växa fram med så kallade sådd-medel (seed-corn projects).

Fokus är att utforska och samskapa kulturella, sociala och fysiska värden i framtidens smarta leverne. Just nu har forskningsprogrammet nio såddprojekt igång för att utveckla ansökningar:

 • Norm-kritisk design av SIS boende (Anna Isaksson & Emma Börjesson)
 • Framtidens studentboende (Andreas Resmini)
 • Hur digital teknik kan skapa närhet till natur i städer (Katerina Cerna)
 • Energikonsumtion och framtidens smarta hem (Jonnie Eriksson & Tomas Nilson)
 • FabLab utveckling (BG Rosén)
 • Framtidens data etik (Charlotte Arghavan)
 • Demokratisering och tillgänggörande av proteser (Fawzi Halila)
 • Co-design av framtidens arbetsfordon (Dimitrios Gkouskos)
 • Co-design av socialt hållbara mobilitets hubbar (Jesper Lund)

uppdaterad

Kontakt

Dela

Relaterat

Kontakt