Sök

SPINE – smarta kollektivtrafikinitiativ för klimatneutrala städer i Europa

SPINE:s vision är att påskynda framstegen mot klimatneutralitet genom att stärka kollektivtrafiksystem genom deras smarta integration med nya mobilitetstjänster, delningssystem, aktiva transportsätt och mikromobilitet. SPINE antar ett eget jämställdhetscentrerat designtänkande, vilket leder övergången till ett mer effektivt, hållbart, motståndskraftigt och inkluderande kollektivtrafiksystem.

Ett nätverk av samverkande levande laboratorium (LL) utvecklas för att främja överförbarhet, samtidigt som en intersektionell syn på transportsystemets användare tillämpas. Fyra ledande städer-LL i Antwerpen, Bologna, Tallin och Las Palmas kommer att etableras, och en serie samskapande aktiviteter kommer att äga rum där flera intressenter kommer att vara aktivt engagerade i utvecklingen och demonstrationen av effektiva, replikerbara och socialt acceptabla innovativa mobilitetslösningar, för att främja befintliga tillgångar.

SPINE-metoden innefattar skapandet av:

  1. innovativa simulerings- och digitala tvillingverktyg, tillsammans med öppna data och beteendemodeller, som kommer att möjliggöra konstruktion av scenarier som kombinerar olika mobilitetsinsatser (push and pull-åtgärder tillsammans med stödjande policyer) och genomförandet av de mest lovande verktygen och modellerna
  2. Datadrivna konsekvensbedömningsmodeller som kommer att främja partnersamverkan, överförbarhet och anpassning av de framgångsrika lösningarna för de fyra LL:erna i sju vänortsstäder – Barreiro, Valladolid, Zilina, Sibenik, Hrakleion, Gdynia och Rouen. SPINE tar fram en högambitiös plan för samdesign och implementering av 55 smarta gröna mobilitetslösningar.

SPINE-konsortiet samlar ett tvärvetenskapligt team av 39 partners från 16 länder. Den unika blandningen av erfarna transportingenjörer, kollektivtrafikoperatörer, datavetare, dataanalytiker, transportmodellerare, samhällsvetare, stadsplanerare, policyanalytiker, och mjukvaruleverantörer inom vårt konsortium säkerställer ett heltäckande synsätt på utmaningarna, omfattningen, förväntad påverkan och framgångsrik leverans av projektet.

Om projektet

Projektperiod

  • 2023-01-01–2026-12-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • 39 partner från 16 länder

Finansiärer

  • Horizon Europe

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt