Sök

Fakta om Högskolan

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och omfattande samverkan med samhället. Högskolan erbjuder populära verklighetsförankrade utbildningar. Forskningen är tydligt profilerad mot de två fokusområdena hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen.

Blå himmel med toppen av svartpelare med Högskolans logotyp samt två byggnader i förgrunden. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt