Sök Stäng

Fakta om Högskolan

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har nytänkande och samverkan med samhället präglat Högskolans utbildning och forskning.

Blå himmel med toppen av svartpelare med Högskolans logotyp samt två byggnader i förgrunden. Foto.
En EU-flagga till vänster och till höger syns texten ”Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU”. Grafik.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt