Sök

Kvalitetsarbete

Högskolans kvalitetsarbete är integrerat i all verksamhet vid lärosätet. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter och utgörs ytterst av varje lärares, forskares, teknisk och administrativ personals och studenternas dagliga arbete för att skapa förutsättningar för god utbildning, forskning och samverkan.

I främjandet av en positiv kvalitetskultur ska såväl personal som studenter känna ett ansvar och engagemang för att utveckla och driva kvalitet. Högskolans kvalitetskultur kännetecknas av delaktighet, dialog och kontinuerlig förbättring.

Kvalitetssystem

Högskolans kvalitetssystem bygger på olika kvalitetscykler. Under respektive cykel anges aktiviteter som utgör delar i kvalitetssystemet. För varje aktivitet finns styrdokument vilka redovisas i anslutning till aktiviteten.

Läs mer om varje del genom att klicka på respektive pusselbit.

Högskolans kvalitetssystem Extern utvärdering – utbildning Extern utvärdering – forskning Extern utvärdering forskarutbildning Granskning – examensarbeten Doktorandbarometer Handledarundersökning – forskarutbildning Medarbetarundersökning Uppföljning – fristående kurser Uppföljning – program Uppföljning forskarutbildning Uppföljning – forskning Uppföljning verksamhetsstödet Studentinflytande Kompetens Utbildningsutbud Audit – verksamhetsstödet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt