Sök

Fokusområde Smarta städer och samhällen

Det högskolegemensamma och mångvetenskapliga fokusområdet Smarta städer och samhällen samlar forskning, utbildning och samverkan som förbereder människor och samhälle för att tackla framtidens industriella och samhälleliga utmaningar. Fokusområdet arbetar med följande sex dimensioner: governance (styrning och ledning), economy (ekonomi), mobility (mobilitet), environment (miljö), people (människor) och living (livskvalitet).

Forskning i samverkan inom smarta städer och samhällen

Att bedriva forskning i samverkan är viktigt för att kunna utveckla samhället. Det är genom samarbeten mellan olika discipliner och organisationer verkliga förbättringar och förändringar kan komma. Forskningen på Högskolan är internationellt känd och bedrivs i lärosätets innovations- och forskningsmiljöer.

Följande forskningsprogram ingår i fokusområde Smarta städer och samhällen

LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle

Forskningsnyheter inom Smarta städer och samhällen

Kompetensutveckling inom smarta städer och samhällen

Högskolan i Halmstad erbjuder både kompetensutveckling och kompetens­förstärkning. Inom smarta städer och samhällen görs detta främst via nedanstående projekt och satsningar.

Utbildning inom smarta städer och samhällen

Mycket av den utbildning som Högskolan erbjuder genomsyras av Smarta städer och samhällen. Den handlar dels om hur smarta städer och samhällen fungerar, och om hur vi ska ta oss dit. Utbildningen bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Fokusområde Smarta städer och samhällen går väl i linje med att Högskolan är det innovationsdrivande lärosätet.

sex personer sitter runt ett bord och har möte

Kontakta fokusområde Smarta städer och samhällen

Vill du komma i kontakt med någon inom fokusområde Smarta städer och samhällen? Fyll i formuläret och beskriv vad vi kan hjälpa dig med, så sätter vi dig i kontakt med rätt person.

Om fokusområde Smarta städer och samhällen

Smarta städer och samhällen ska stödja ett brett samarbete vid Högskolan inom forskning och utbildning samt mellan olika forskningsspecialiseringar där man möter utmaningarna tillsammans med relevanta intressenter, exempelvis industri, kommuner och region.

Nyhetsbrev

Anmäl dig här för att prenumerera på Högskolan i Halmstads nyhetsbrev inom fokusområdet Smarta städer och samhällen och få reda det senaste om forskningsresultat, samverkansinitiativ och nätverksaktiviteter. Obs, nyhetsbrevet ges endast ut på engelska.

omslag katalog

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt