Sök

Vision, mål och strategier

Här kan du ta del av Högskolans övergripande vision, strategi och målbilder liksom vårt arbete med miljö och hållbar utveckling samt lika villkor.

Vision och strategi

Vision:

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.

Värdeskapande
Innovationsdrivande
Samhällsutvecklande

Vad betyder visionen?

Visionen uttrycker en långsiktig målbild – en ledstjärna att sträva mot. Den kan betyda olika saker för olika personer i olika funktioner vid lärosätet, men alla medarbetare bidrar till arbetet med att förverkliga visionen. Den som arbetar med utbildning och forskning, liksom den som arbetar med administration eller service ska kunna pröva sina arbetsuppgifter mot visionens tre ord: ”Hur bidrar jag i mitt arbete till att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället?”. Begynnelsebokstäverna i de tre värdeorden värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande bildar tillsammans förkortningen VIS – en bra minnesregel för visionens värdeord, men också med koppling till det ideal som står över alla andra för en akademi: vishet.

Vision, målbilder och strategier antogs av högskolestyrelsen i april 2019 och utgör Högskolans mest övergripande och långsiktiga styrdokument för all verksamhet.

Tre byggnader mot en blå himmel, Högskolan i Halmstads logotyp syns på en av byggnaderna. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt