Sök Stäng

Söka till Högskolan

Antagning, behörighet, kompetens, urval, reservplats – det är många begrepp och viktiga datum att hålla reda på för dig som funderar på att börja plugga. Här har vi samlat allt du behöver veta inför att börja studera på Högskolan i Halmstad. Vi vill hjälpa dig från början och hälsar dig varmt välkommen till oss!

Anmälan steg för steg

Vill du söka en utbildning på Högskolan i Halmstad? Här är en snabbguide som visar hur du gör!

Gör så här:

1. Hitta utbildningen du vill läsa

Läs om våra program och kurser på vår webbplats, i utbildningsmagasinet eller på antagning.se. Kontakta våra studie- och karriärvägledare om du behöver hjälp.

Studie- och karriärvägledning

2. Sök senast den 15 april till höstens utbildningar

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. På varje sida med kurser och program här på Högskolans webbplats hittar du en direktlänk till den sida på antagning.se där du anmäler dig. För att kunna anmäla dig behöver du allra först skapa ett konto på antagning.se. Webbanmälan för utbildningar hösten 2024 öppnar den 15 mars. Sedan har du en månad på dig att söka.

Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. För sent ute? Gör en sen anmälan

Till vissa program och kurser är det möjligt att göra en sen anmälan. Vi behandlar först ansökningar som har kommit in i tid, sedan behandlar vi sena anmälningar. Det är bara om det finns platser kvar på en utbildning som du kan få en plats (och du behöver vara behörig). Även om en utbildning är öppen för sen anmälan är det ingen garanti för att det finns lediga platser.

Läs mer om sen anmälan Länk till annan webbplats.

4. Kontrollera och komplettera meriter

Vissa meriter överförs automatiskt och kopplas till din anmälan. Andra uppgifter om meriter behöver du själv ladda upp eller skicka in. På antagning.se hittar du mer information om meriter och vad du kan behöva komplettera.

Om du får olika betyg och intyg efter att du anmälde dig, kan du komplettera med dem senast den 20 juni.

5. Första antagningsbeskedet

Den 11 juli kommer det första antagningsbeskedet. Då ser du om du har blivit antagen till en utbildning, om du har fått en reservplats eller om du är obehörig (struken) till en utbildning som du har sökt. Om du har blivit antagen eller är reserv måste du tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på antagning.se senast den 19 juli.

6. Andra antagningsbeskedet

Den 25 juli kommer det andra antagningsbeskedet. Det behöver du inte svara på. Om du hade en reservplats vid det första antagningsbeskedet kan du nu ha blivit antagen till utbildningen eller flyttats högre upp i reservlistan.

7. Välkomstmejl från Högskolan i Halmstad

Har du blivit antagen till en utbildning vid Högskolan i Halmstad? Grattis! Snart får du ett mejl från oss, med en länk till vår välkomstsida för nya studenter. Där har vi samlat massor av bra information. Vi berättar hur du kan förbereda dig inför studiestarten, till exempel hur du gör för att registrera dig på din utbildning och var du hittar ditt schema. 

Ny student på Högskolan

Viktiga datum inför höstterminen 2024

 • Webbanmälan öppnar: 15 mars
 • Sista anmälningsdag: 15 april
 • Sista kompletteringsdag: 20 juni
 • Antagningsbesked med svarskrav: 11 juli
 • Sista svarsdag: 19 juli
 • Andra antagningsbeskedet: 25 juli

Terminstider

 • Höstterminen 2024: 2 september–19 januari 2025 (Observera att introduktionen för nya studenter är online i augusti, veckan före terminsstart.)

Behörighet

För att du ska kunna bli antagen till en utbildning på en högskola eller ett universitet måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Vilka förkunskaper som krävs skiljer sig åt mellan olika utbildningar.

Vad händer efter att du har ansökt om reell kompetens?

När du har ansökt om bedömning av reell kompetens genom att följa våra anvisningar, handläggs din ansökan enligt en bestämd ärendegång.

Din kompletta ansökan med alla bilagor granskas av en handläggare vid Högskolan i Halmstad. Du kan under handläggningstiden komma att bli kontaktad för att komplettera din ansökan med utförligare beskrivningar av kunskaper och färdigheter eller dokument som styrker din beskrivning. Begäran om komplettering kan ske på olika sätt, till exempel via mejl eller telefon.

Med utgångspunkt i din ansökan med beskrivningar och dokumentation görs en bedömning av de kunskaper och färdigheter som har redovisats, i förhållande till de förkunskapskrav som gäller för den utbildning du har sökt. Bedömningen görs av ämneskunniga för den utbildning du har sökt.

Du får ditt beslut via mejl.

Undantag

Undantag innebär att en sökande som utan att uppfylla behörighetskraven bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen, befrias från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt antagningstillfälle. Vill du ansöka om undantag bör detta motiveras i en särskild skrivelse som ska bifogas din ansökan. Undantag beviljas dock väldigt sällan.

Överklaga beslut för bedömning av behörighet

En högskolas beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren kan överklagas, enligt högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2§ till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas (hänvisa till diarienummer). Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan men skickas till Högskolan i Halmstad. Skrivelsen ska ha inkommit till registrator vid Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad, inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Urval

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser. Då görs ett urval. En förutsättning för att du ska kunna vara med i urvalet är att du uppfyller alla behörighetskrav.

Urvalsmodeller

 • Urvalsmodell A
  Betyg 35 %, högskoleprov 35 %, akademiska poäng 30 %.
 • Urvalsmodell B
  Betyg 15 %, högskoleprov 15 %, akademiska poäng 70 %.
 • Urvalsmodell C
  Betyg 25 %, högskoleprov 25 %, akademiska poäng 50 %.
 • Urvalsmodell D
  Akademiska poäng 50 %, yrkeserfarenhet inom det yrke/de yrken som är grund för behörighet 50 %.

Till kurser på avancerad nivå grundas urvalet enbart på akademiska poäng.

Sommarkurser

Vid urval till sommarkurser fördelas platserna mellan betygsgrupp (66 procent) och högskoleprovsgrupp (34 procent).

Annat urval

Till vissa kurser, påbyggnadsprogram och magisterprogram kan vi använda andra urvalsmodeller.

Studenter som är skyldiga att betala studieavgift kan antas i en separat urvalsgrupp. Antagningen av dem begränsas inte av grundutbildningsmedel från staten.

Reservantagning

Om du står som reserv till en utbildning kan det ändå hända att vi hör av oss till dig – om antagna studenter tackar nej till sina platser. Vi antar reserver i turordning.

Reservplacerad efter första antagningsbeskedet

Om du är placerad som reserv i första urvalet är det viktigt att du svarar att du vill ha kvar din plats. Det gör du genom att tacka ja när det första antagningsbeskedet kommer från antagning.se.

Kanske blir du antagen till en utbildning som du från början hade prioriterat lite lägre. Om du känner att du vill gå den utbildning som du har fått en plats på (och som du hade som lägre prioriterad från början), är det viktigt att du tar bort dina ja-svar från högre prioriterade utbildningar som du är reserv på.

Reservplacerad efter andra antagningsbeskedet

Även om du fortfarande har en reservplats på en utbildning efter det andra urvalet kan du bli antagen om någon annan lämnar återbud. Du blir kontaktad i så fall.

Lönar det sig att komma till introduktionen?

Efter introduktion och självregistrering kan det visa sig att det fortfarande finns en eller några lediga platser på en utbildning. Då kallar vi in reserver. Vi kontaktar reserver via telefon eller mejl och vi kallar reserver i turordning. Om du står som reserv behöver du alltså inte komma till introduktionen.

Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Provet ersätter inte behörighetskraven till en utbildning, men det ökar dina möjligheter att bli antagen till en utbildning eftersom du får plats i ytterligare en urvalsgrupp.

Datum för högskoleprov

Termin

Provdag

Anmälningsperiod

Våren 2024

13 april

9–16 januari

Hösten 2024

20 oktober

13–20 augusti


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt