Sök

Forskningsprogram

Under de närmaste åren kommer Högskolan i Halmstad att inrätta forskningsprogram som ska stärka lärosätets profil. Programmen ska tydligt bidra till ett eller båda av Högskolans två fokusområden – Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen – vara långsiktiga, samhällsrelevanta och mångdisciplinära.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt