Jobba hos oss

Vid Högskolan i Halmstad arbetar cirka 600 personer inom utbildning, forskning, administration och stöd. Lärosätet är därmed en av Halmstads största arbetsplatser. Här hittar du alla lediga befattningar på Högskolan och information om vad det innebär att jobba hos oss.

EU-stadgan HRS4R

Högskolan i Halmstad har ansökt till EU-kommissionen om genomförande av ”Den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare” (EU-stadgan; EU Charter & Code).

Mer om Högskolans arbete med HRS4R

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi och företagande, teknik och naturvetenskap, data- och elektroteknik, informationsvetenskap, hälsa, samhälle, humaniora och lärarutbildning. Flera av våra utbildningsprogram och forskargrupper är unika för Sverige, och Högskolan profilerar sig som ”det innovationsdrivande lärosätet”.

Lediga tjänster på Högskolan

En grupp människor sitter runt ett bord och lyssnar på en stående kvinna som pratar. Foto.

Förmåner och villkor för statligt anställda

Det finns många fördelar med att arbeta i en statlig myndighet som Högskolan i Halmstad. Det är framför allt bra villkor för arbetstid, semester, föräldraledighet och pension.

Semester

Utöver de fem veckors semester som alla i Sverige har rätt till har du som statligt anställd rätt till ytterligare några semesterdagar beroende på din ålder. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd, men för att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

Föräldraledighet

För att underlätta din föräldraledighet betalar statliga arbetsgivare en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten.

Pension

Som statligt anställd får du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas.

Sjukvårdsförmåner

Som statligt anställd har du vissa sjukvårdsförmåner, exempelvis möjlighet att kontakta företagshälsovården och göra vissa läkarbesök på betald arbetstid. Du kan också få ersättning för sjukvårdsbesök och läkemedel.

Värdegrund

Alla inom staten arbetar på medborgarnas uppdrag. Oavsett om du är adjunkt, ekonom, utredare, professor, projektledare, kommunikatör, IT-tekniker eller har någon annan statlig anställning, så finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn. Den utgår från lagar och förordningar och du kan läsa mer om den i skriften ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda” från Värdegrundsdelegationen.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anställningsordning

Högskolans anställningsordning beslutas av Högskolestyrelsen (HF 2 kap 2 §). Den nu gällande anställningsordningen beslutades av högskolestyrelsen den 29 april 2020.

Anställningsordningen innehåller regler för anställning av lärare, doktorander och amanuenser samt om befordran av lektorer, biträdande lektorer och adjunkter.

Anställningsordningen ska tydligt spegla Högskolans gemensamma synsätt vad gäller mål, etik, lika villkor och arbetsgång vid rekrytering och befordran av lärare.

Anställningsordning vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

uppdaterad

2020-12-17

Kontakt

Dela