Sök

Kompetensutveckling och karriär

Här beskrivs möjligheterna till kompetensutveckling, karriärvägar och karriärstöd vid Högskolan i Halmstad. Informationen om Euraxess riktar sig till forskare i alla stadier av forskarkarriären.

Karriärvägar

Beskrivning av karriärvägar och befordringsmöjligheter på högskolan. Illustration.Från biträdande professor

Från universitets-lektor

Från biträdande universitets-lektor

Från förste universitets-adjunkt

Från universitets-adjunkt

Till professor

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Till biträdande professor

Ej aktuell

Ja

Nej

Nej

Nej

Till universitets-lektor

Nej

Ej aktuell

Ja

Ja

Ja

Till förste universitets-adjunkt

Nej

Nej

Nej

Ej aktuell

Ja

Internationella utbyten

I dag samarbetar Högskolan i Halmstad med drygt 250 partneruniversitet världen över vilket innebär att såväl studenter som personal har goda möjligheter att delta i internationella utbyten och samarbeten inom etablerade avtal.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt