Sök Stäng

Fokusområde Hälsoinnovation

Fokusområde Hälsoinnovation samlar mångvetenskaplig forskning och utbildning i samarbete med offentlig och privat sektor för att skapa nya, innovativa sätt att arbeta med framtidens hälsoutmaningar. Fokusområdet tar ett helhetsgrepp kring forskning, utbildning och samverkan tillsammans med samhället, för att utveckla och tillämpa lösningar som skapar mervärde för individer, grupper och aktörer i hälso- och sjukvården och i samhället.

Följande forskningsprogram ingår i fokusområde Hälsoinnovation

IDC – Information Driven Care

M4HP – Movement for Health and Performance

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt