Sök

Om fokusområde Hälsoinnovation

Det svenska sjukvårdssystemets stora utmaning är att upprätthålla och höja vårdens kvalitet och samtidigt möta ökande krav på vård och omsorg. För att lösa detta måste tillgängligheten och effektiviteten öka, kostnaderna kontrolleras och mer personliga, precisa och proaktiva sätt att arbeta med hälsa implementeras. Detta kräver innovativa lösningar som fokuserar på tidiga förebyggande åtgärder, att de möjligheter som skapas genom digitalisering utnyttjas, samt ökad samverkan över organisationsgränser.

Vy över strand ner mot havet, solnedgång. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt