Sök

Ledning och organisation

Högskolan leds av högskolestyrelsen och rektor. Styrelsens ansvar definieras genom högskolelagen och högskoleförordningen. Rektor svarar för den verkställande ledningen närmast under styrelsen. Prorektor är rektors ställföreträdare. Nuvarande prorektor har ansvar för utbildning och kvalitet. Därtill finns en vicerektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning. Högskolans utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle – kärnverksamheten – bedrivs vid fyra akademier.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt