Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle utbildas framtidens lärare samt språk-, kultur- och statsvetare. Vid akademin bedrivs även forskning och samverkan.

Om LHS

Akademin för lärande, humaniora och samhälle består av två avdelningar och har omkring 90 medarbetare.

Ledning, administration samt lärare och forskare har kontor i Q-huset. Det mesta av undervisningen bedrivs också i Q-huset, men det förekommer även att föreläsningar hålls i andra byggnader på campusområdet och undervisning sker också i form av nätbaserad distansundervisning.

Akademichef är Susanna Öhman.

Forskning

Forskningen vid akademin organiseras inom Centrum för lärande, kultur och samhälle, CLKS, en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö som bedriver forskning inom utbildningsvetenskap, kultur, språk och samhällsvetenskap.

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Samverkan och innovativa miljöer

Akademin arbetar för att utveckla regional, nationell och internationell samverkan inom områdena lärande, humaniora och samhälle.

Samverkan inom förskola, skola och utbildning organiseras i stor utsträckning av Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Ytterligare en viktig kontaktyta för samverkan är den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, som äger rum inom lärarutbildningen, samt verksamhetsförlagda praktikkurser inom övriga utbildningsprogram.

Till akademin hör Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande, kultur, kommunikation och kreativitet.

Regionalt utvecklingscentrum, RUC
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Digitalt laborativt centrum, DLC

Rutigt golv, människor som går och möter varandra

Organisation

Ledning och administration

Akademichef

Susanna Öhman

Chef för avdelningen för humaniora och samhälle

Helen Fuchs

Chef för avdelningen för lärande

Mattias Nilsson

Forskningsledare

Marie-Heléne Zimmerman Nilsson

Utbildningsledare

Jonnie Eriksson

Forskningskoordinator

Frida Stranne

Samordnare

Jenny Engström

Samverkansansvarig

Charlotte Berglund

Samordnare RUC

Carina Haraldsson

VFU-samordnare på lärarutbildningen

Gun Wedding

Koordinator DLC (Digitalt laborativt centrum)

Per Österberg

Pedagogisk utvecklare, DLC

Kristina Wollentz

Controller

Sara Werner

Ekonom

Susanne Ekstrand

Utredare, internationell koordinator för akademin

Olov Andreasson

Kommunikatör

Kristina Rörström

HR-specialist

Anna Friis


Programansvariga


Förskollärarutbildningen

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson

Liselott Fritzdorf (bitr.)

Grundlärarutbildningen

Åsa Bengtsson
Caroline Nagy (bitr.)

Ämneslärarutbildningen

Monica Eklund

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Monica Eklund

Magisterprogrammet i aktionslärande

Jaana Nehez

Kultur och samhällsutveckling

Jonnie Eriksson

Språkvetarprogrammet

Emilia Aldrin

Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation

Jette Trolle-Schultz Jensen

Avdelningen för humaniora och samhälle

Avdelningen för humaniora och samhälle ger grundutbildningarna inom svenska språket, engelska, statsvetenskap och kulturstudier.

Avdelningen för lärande

Avdelningen för lärande ger lärarutbildningar för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt kompletterande pedagogisk utbildning och en magisterutbildning i aktionslärande.

uppdaterad

2019-02-25

Kontakt

Dela