Sök

Söksupport för forskare

Biblioteket utför större litteratursökningar i mån av tid. Sökningarna sker i samarbete mellan bibliotekarier och forskare och förutsätter en kontinuerlig dialog. Kontakta oss så diskuterar vi förutsättningar för vidare samarbete.

Som forskare på Högskolan i Halmstad kan du få hjälp med:

  • avancerad informationssökning (välja sökord, söka i relevanta databaser, använda olika sökstrategier)
  • systematiska översikter (som ovan samt metodstöd enligt evidensbaserad praxis).

Ett exempel på hur sökprocessen kan se ut:

  1. Första mötet: Forskaren tar med frågeställningar, eventuell PICO eller motsvarande modell, en eller flera relevanta artiklar samt preliminär tidsplan. Tillsammans diskuterar vi inklusions- och exklusionskriterier, lämpliga databaser och söktermer.
  2. Efter första mötet: Bibliotekarien utformar en preliminär sökstrategi och gör en testsökning. Forskaren går igenom sökresultatet och bedömer relevansen.
  3. Andra mötet: Vi träffas igen för att optimera sökstrategin.

När vi har utarbetat en bra sökstrategi gör bibliotekarien, alternativt forskaren, sökningar i relevanta databaser. Om bibliotekarien gör den slutliga sökningen levereras sökresultatet, tillsammans med dokumentation, som en ris-fil som kan importeras till referenshanterings- och screeningprogram.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt