Vy över campusområde från ovan, en hög byggnad i glas i mitten. Foto.