Sök

Vår forskning

Högskolans forskning är värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande. Forskningen har hög samhällsrelevans och bidrar till att lösa samhällsutmaningar, ofta i nära samverkan med externa aktörer. Forskning, utbildning och samverkan berikar varandra och skapar vitala och internationella kunskapsarenor. Högskolan har fått EU-utmärkelsen HR Excellence in Research vilken ges till organisationer som följer den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering.

Fokusområden

En leende kvinna håller en surfplatta och visar den för en man som står bredvid. Foto.

Forskningsprogram och forskningsprojekt

En leende kvinna håller en surfplatta och visar den för en man som står bredvid. Foto.

Forskningsnyheter

En leende kvinna håller en surfplatta och visar den för en man som står bredvid. Foto.

Utbildning på forskarnivå

Närbild på en 3D-skrivare med flera utskrivna småsaker i förgrunden. Foto.

Forskningskalender

11 apr
24 maj
Disputation/licentiatseminarium

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt