Vår forskning

Forskningen vid Högskolan i Halmstad är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan i Halmstad har två tvärvetenskapliga profilområden: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

Merparten av Högskolans forskning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

Högskolans forskning organiseras i forskningsmiljöer som är knutna till Högskolans fyra akademier: Akademin för hälsa och välfärd, Akademin för informationsteknologi, Akademin för lärande, humaniora och samhälle och Akademin för företagande, innovation och hållbarhet. Inom forskningsmiljöerna samlas forskare kring gemensamma forskningsämnen.

Forskningen vid Högskolan sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Även inom Högskolan sker mycket av forskningen i samverkan mellan miljöerna.

Blond kvinna står mot en blå bakgrund, en röntenbild av en människas överkropp projiceras på henne. Foto.

Senaste forskningsnyheterna från Samspel

uppdaterad

2020-08-31

Kontakt

Dela

Kontakt