Sök

Vår forskning

Högskolans forskning är värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande. Forskningen har hög samhällsrelevans och bidrar till att lösa samhällsutmaningar, ofta i nära samverkan med externa aktörer. Forskning, utbildning och samverkan berikar varandra och skapar vitala och internationella kunskapsarenor.

En majoritet av Högskolans forskning sker inom de två lärosätesövergripande fokusområdena Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen. Inom fokusområdena finns i sin tur mångvetenskapliga profilerande forskningsprogram.

Högskolan har rätten att använda utmärkelsen ”HR Excellence in Research”, som ett tecken på att Högskolan är en arbetsgivare med god och stimulerande arbetsmiljö som tillämpar öppna, transparenta och kompetensbaserade rekryterings- och bedömningsförfaranden vid anställning av och i karriärutveckling för forskare.

Fokusområden

En vit och orange robot som håller i en surfplatta med en bild av ett hjärta på. Foto.

Forskningsprogram och forskningsprojekt

En person i en svart tröja med skelettryck. Blå bakgrund. Foto.

Forskningsnyheter

En grupp personer som står på en brygga och tittar ner på ytterligare en person som står i vatten och arbetar med en drönare. Foto.

Utbildning på forskarnivå

En svart hatt som står på en låda, omgiven av blommor och hoprullade diplom. Foto.

Forskningskalender

11 okt
Seminarium/workshop
12 okt
Disputation/licentiatseminarium

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt