Sök

Högskolan i siffror

Här hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.

Observera att innevarande år inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).

Utbildning


2022

2021

2020

Helårsstudenter i utbildningen

5 861

6 145

6 166

Antal studenter (unika individer)

11 831

12 039

12 201

Prestationsgrad

82 %

82 %

83 %

Antal examina

1 274

1 314

1 333


Forskning


2022

2021

2020

Antal professorer

66

59

53

– varav kvinnor

21

19

16

– varav män

45

40

37

Antal forskarstuderande¹

92

88

82

Antal doktorsexamina¹

11

9

10

Antal licentiatexamina¹

1

0

2

¹Avser såväl doktorander vid Högskolan i Halmstad som antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet.

Personal och ekonomi


2022

2021

2020

Antal månadsanställda

694

607

594

Omsättning grundutbildning

528,4 mkr

521,5 mkr

472,8 mkr

Omsättning forskning

204,2 mkr

202,9 mkr

168,9 mkr

Omsättning totalt

732,6 mkr

724,4 mkr

641,7 mkr

Verksamhetsutfall (resultat)

14,6 mkr

67,8 mkr

19,3 mkr


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt