Sök

Högskolan i siffror

Här hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.

Observera att innevarande år inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).

Utbildning


2021

2020

2019

Helårsstudenter i utbildningen

6 145

6 166

5 699

Antal studenter (unika individer)

12 039

12 201

11 411

Prestationsgrad

82 %

83 %

80 %

Antal examina

1 314

1 333

1 084


Forskning


2021

2020

2019

Antal professorer

59

53

49

– varav kvinnor

19

16

16

– varav män

40

37

33

Antal forskarstuderande¹

88

82

82

Antal doktorsexamina¹

9

10

13

Antal licentiatexamina¹

0

2

5

¹Avser såväl doktorander vid Högskolan i Halmstad som antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet.

Personal och ekonomi


2021

2020

2019

Antal månadsanställda

607

594

607

Omsättning grundutbildning

521 mkr

473 mkr

453 mkr

Omsättning forskning

203 mkr

169 mkr

167 mkr

Omsättning totalt

724 mkr

642 mkr

620 mkr

Verksamhetsutfall (resultat)

68 mkr

19 mkr

-7,5 mkr


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt