Högskolan i siffror

Här hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.

Observera att innevarande år således inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).

Utbildning


2018

2017

2016

Helårsstudenter i utbildningen

5 167

5 158

5 013

Antal studenter (unika individer)

11 155

10 674

9 608

Prestationsgrad

81 %

81 %

83 %

Antal examina

1 326

1 295

1 275

 

Forskning


2018

2017

2016

Antal professorer

54

55

53

– varav kvinnor

12

11

11

– varav män

42

44

42

Antal forskarstuderande

81

88

95

Antal doktorsexamina

12

5

12

Antal licentiatexamina

5

9

3

Personal och ekonomi


2018

2017

2016

Antal månadsanställda

606

616

611

Omsättning grundutbildning

441 mkr

421 mkr

410 mkr

Omsättning forskning

157 mkr

157 mkr

144 mkr

Omsättning totalt

598 mkr

578 mkr

554 mkr

Verksamhetsutfall (resultat)

-5,0 mkr

-7,9 mkr

-7,0 mkr

 

Årsredovisning

Samtliga siffror ovan är hämtade ur Högskolan i Halmstads årsredovisning. I den senaste årsredovisningen kan du få en mer detaljerad bild av lärosätets verksamhet.

Årsredovisning 2018PDF

Årsredovisning 2017PDF

uppdaterad

2019-10-04

Kontakt

Dela