Sök Stäng

Högskolan i siffror

Här hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.

Observera att innevarande år inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).

Utbildning


2023

2022

2021

Helårsstudenter i utbildningen

5 893

5 861

6 145

Antal studenter (unika individer)

12 371

11 831

12 039

Prestationsgrad

82 %

82 %

82 %

Antal examina

1 309

1 274

1 314


Forskning


2023

2022

2021

Antal professorer

70

66

59

– varav kvinnor

22

21

19

– varav män

48

45

40

Antal forskarstuderande¹

103

92

88

Antal doktorsexamina¹

8

11

9

Antal licentiatexamina¹

4

1

0

¹Avser såväl doktorander vid Högskolan i Halmstad som antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet.

Personal och ekonomi


2023

2022

2021

Antal månadsanställda

719

694

607

Omsättning grundutbildning

538,7 mkr

528,4 mkr

521,5 mkr

Omsättning forskning

227,8 mkr

204,3 mkr

202,9 mkr

Omsättning totalt

766,5 mkr

732,6 mkr

724,4 mkr

Verksamhetsutfall (resultat)

-18,6 mkr

14,6 mkr

67,8 mkr


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt