Sök

Publiceringsstöd för forskare

Som forskare vid Högskolan i Halmstad kan du få stöd av biblioteket i frågor om vetenskaplig publicering, såsom hur du publicerar och synliggör din forskning, DiVA och hantering av forskningsdata med mera.

Kunskapsbank för forskare

Publicera och synliggör din forskning

För att maximera genomslaget av din forskning finns det många faktorer att ta i beaktande. Var och hur du väljer att publicera din forskning är av strategisk betydelse. Redan i planeringsstadiet bör du fundera över val av publiceringskanaler och hur du kan göra ditt forskningsresultat synligt.

Registrera forskningspublikationer i DiVA

DiVA (Digitala vetenskapliga Arkivet) är Högskolan i Halmstads publikationsdatabas för elektronisk publicering och registrering av forskningspublikationer.

Forskningsdata

Biblioteket är tillsammans med forskningsstödet och arkivet delaktiga i att ta fram ett stöd för hantering av forskningsdata vid högskolan.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt