Sök

Forskning

Det mesta av Högskolan i Halmstads forskning ryms inom två fokusområden: hälsoinnovation och samt smarta städer och samhällen. Inom dessa finns mångvetenskapliga forskningsprogram, med fokus på samhällsutmaningar. Forskningen är internationellt välrenommerad och sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Även inom lärosätet sker mycket av forskningen i samverkan mellan forskargrupper. Högskolan har forskarutbildningsrättigheter inom tre starka områden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt