Sök

Utbildning på forskarnivå

Högskolan i Halmstad bedriver forskarutbildning inom flera områden. Högskolan har rätt att utfärda doktorsexamen inom tre områden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Inom andra områden bedrivs forskarutbildning med stöd av strategiska samarbetsavtal med andra högskolor och universitet.

Mer information

Forskarutbildningsområden

Hälsa och livsstil

Inom området bedrivs forskning ur ett mångvetenskapligt perspektiv om faktorer som påverkar och påverkas av hälsa och ohälsa på individ- och samhällsnivå. Forskar­utbildningen inom detta område är knuten till Akademin för hälsa och välfärd.

Forskarutbildning i hälsa och livsstil

Informationsteknologi

Inom området informationsteknologi anordnar Högskolan forskarutbildning inom tre ämnen: datateknik, informatik och signal- och systemteknik. Tanken är att forskarutbildningen efter hand ska breddas till övriga ämnen inom forskningsmiljön. Forskarutbildningen inom detta område leds av Akademin för informationsteknologi.

Forskarutbildning i informationsteknologi

Innovationsvetenskap

Forskarutbildningen inom detta område innefattar studier av hur interna och externa förhållanden påverkar innovationsprocesser och hur idéer når framgång på marknaden, det vill säga blir innovationer. Forskarutbildningen inom detta område leds av Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Forskarutbildning i innovationsvetenskap

Fotnot. Med reservation för ändringar. All forskarutbildning startar under förutsättningar att erforderliga beslut fattas.

Bord med doktorshatt, doktorskransar och uppradade diplom med sidenband i olika färger. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt