Sök Stäng

Kurser på forskarnivå

Höst 2024

Akademiskt skrivande och publicering inom innovations- och entreprenörskapsforskning, 7,5 hp

Kursens mål är att ge fördjupad kunskap om akademiskt skrivande och publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Läs mer om kursen Akademiskt skrivande och publicering inom innovations- och entreprenörskapsforskning

Avancerad överföringsinlärning med djupa neurala nätverk, 7,5 hp

Kursen omfattar bland annat överföringsinlärning via finjustering och domänanpassning, multi-taskinlärning samt meta-lärande för few-shot klassificering och regression.

Läs mer om kursen Avancerad överföringsinlärning med djupa neurala nätverk

Forskningsetik, 3 hp

I kursen diskuteras etiska grundprinciper, god forskningssed, aktuella nationella och internationella regelverk för forskning med relevans för området hälsa och livsstil.

Läs mer om kursen Forskningsetik

Fördjupning i signal- och systemteknik I, 7,5 hp

Kursen fokuserar på att identifiera forskningsfrågor, bidrag, metoder och resultat samt att diskutera presentationssättet för de artiklar som ingår i kursen.

Läs mer om kursen Fördjupning i signal- och systemteknik I

Hälsa och livsstil I, 7,5 hp

Kursen har ett fokus på teorier och kunskapstraditioner inom samhälls- och beteendevetenskap, sjukdomsprevention och hälsopromotion.

Läs mer om kursen Hälsa och livsstil I

Kvantmaskininlärning, 7,5 hp

Kursen behandlar bland annat grunderna i kvantmaskininlärning (QML), utmaningar och framtida forskningsinriktningar inom QML samt tillämpningar av QML.

Läs mer om kursen Kvantmaskininlärning

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil, 7,5 hp

Kursens syftar till att deltagarna genom självständiga litteraturstudier ska tillägna sig fördjupad kunskap inom forskningsområdet hälsa och livsstil.

Läs mer om kursen Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil

Testning och verifikation av inbyggda system, 7,5 hp

Utmaningar i forskning inom hälso- och välfärdsteknik, från behov till hållbar implementering, 7,5 hp

Kursen fokuserar på samhälleliga utmaningar och komplexiteten i forskning inom hälso- och välfärdsteknik, samskapande och metodutveckling samt implementeringsprocess och deltagarbaserad digitalisering.

Läs mer om kursen Utmaningar i forskning inom hälso- och välfärdsteknik, från behov till hållbar implementering

Vetenskapligt skrivande och publicering, 2,5 hp

Kursen behandlar principerna bakom IMRaD-strukturen för vetenskapliga artiklar, med särskild fokus på avsnitten inledning och diskussion.

Läs mer om kursen Vetenskapligt skrivande och publicering

Vetenskapsteori, 4,5 hp

I kursen fördjupas kunskaper kring centrala vetenskapsteoretiska perspektiv och frågeställningar inom samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig och hälsovetenskaplig kunskaps- och forskningstradition.

Läs mer om kursen Vetenskapsteori

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt