Sök

Akademier

Akademierna vid Högskolan ansvarar för och bedriver utbildning, forskning och annat utvecklingsarbete samt samverkan med omvärlden.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Ett grönt landskap. Ikoner i förgrunden.

Akademin för hälsa och välfärd

En grupp människor står i en cirkel och sträcker in sina armar mot mitten där deras händer möts.

Akademin för informationsteknologi

Vy över en stad i bakgrunden, illustrerade ikoner i förgrunden.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

En grupp människor som minglar, fotograferade uppifrån.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt