Akademin för informationsteknologi

Akademin för informationsteknologi är en stark forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på smart teknologi och dess applikationer. Här arbetar studenter och forskare med allt från AI och informationsdriven vård till självkörande fordon, social robotik och digital design.

Om ITE

Akademin för informationsteknologi (ITE) erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå med rätt att examinera doktorer, samt uppdragsutbildning för yrkesverksamma. Forskningen vid akademin är samlad i forskningsmiljön för inbygga och intelligenta system (EIS). ITE är en mångkulturell akademi med ungefär 100 anställda från ett tjugotal länder.

Vi förbereder framtidens innovatörer!

Akademin för informationsteknologi är organiserad i två avdelningar och fyra teknikområden som bedriver forskning och utbildning samt innovations- och samverkansaktiviteter inom sina respektive ämnen:

Organisationsschema över Akademin för informationsteknologi

Forskning

Forskningen vid Akademin bedrivs inom forskningsmiljön för inbyggda och intelligenta system, EIS.

Forskningsledare vid ITE: Slawomir Nowaczyk

Forskningsmiljön EIS

Kompetensutveckling

Utbildning inom informationsteknologi yrkesverksamma

Akademin för informationsteknologi erbjuder utbildningar inom till exempel AI och tjänstedesign för yrkesverksamma. Detta är ett sätt för företag och organisationer att öka sina anställdas kompetens inom området informationsteknologi för att kunna behålla sin konkurrenskraft.

Utbildning inom informationsteknologi för yrkesverksamma

CISCO Networking Academy

Högskolan i Halmstad är en så kallad Ciscoakademi och ger instruktörsutbildning samt instruktörssupport i cybersäkerhet inom ramen för Cisco Networking Academy.

Högskolan i Halmstads Ciscoakademi

Samverkan och innovativa miljöer

Akademin för informationsteknologi bedriver forskning och utbildning i nära samverkan med både industrin och den offentliga sektorn. Till Akademin för informationsteknologi hör innovationscentrumet Leap for Life och samverkansarenan Elektronikcentrum i Halmstad samt utvecklingslabbet Halmstad Intelligent Home.

Leap for Life

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH)

Halmstad Intelligent Home (HINT)

Organisation

Ledning och administration

Teknikområdesledare

Programansvariga

Akademiråd

Ordförande

  • Magnus Clarin

Lärarrepresentanter

  • Josef Bigun
  • Olga Torstensson
  • Susanne Lindberg
  • Jesper Lund
  • Per-Sverre Svendsen

Studentrepresentanter

  • Sina Entekhabi
  • Joakim Johansson
  • Sally Stenberg

Sekreterare

Kontakta akademiutredare Jessika Andersson för frågor kring handlingar och protokoll.

Lokaler

Akademins ledning, administration och lärare/forskare har kontor i husen E och F på campusområdet. Studenternas labbsalar, projektrum och lärosalar finns hus A, D och F. Leap for Life har sina lokaler på bottenplan i hus A och Elektronikcentrum i Halmstad finns i hus Z.

CampuskartaPDF

Senaste forskningsnyheterna från ITE på Samspel

Avdelningen CERES

CERES står för Computing and Electronics for Real-Time and Embedded Systems och är en av Akademin för informationsteknologis två avdelningar.

CERES bedriver forskning och utbildning inom sina två teknikområden:

Avdelningschef: Pererik Andreasson

Biträdande avdelningschef: Veronica Gaspes

Teknikområde Smarta elektroniksystem

Teknikområde Smarta elektroniksystem fokuserar på de utmaningar och möjligheter som den pågående digitaliseringen av samhället innebär. Inbäddad elektronik finns i allt från smarta vardagsprylar till robotar och bilar. Smart elektronik utvecklas i snabbt takt och möjligheten till nya innovationer är stor.

Forskning

Forskningen inom teknikområdet handlar om antenndesign, elektromagnetisk störning och kompatibilitet, nanoelektronik och fotonik, radar- och radiosystem, högpresterande datorteknik och byggnadspraxis för komponenter och system. Läs mer teknikområdets forskning under forskningsmiljön för inbyggda och intelligenta system (EIS):

Forskningsmiljön EIS, teknikområde Smarta elektroniksystem

Utbildning

Teknikområde Smarta elektroniksystem ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom elektronik, radiokommunikation, elektromagnetisk beräkning och fysik.

Kontakt

Teknikområdesledare: Ross Friel

Teknikområde Smarta elektroniksystem är nära knutet till Elektronikcentrum i Halmstad och Rydberg Core Laboratory:

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH)

Rydberg Core Laboratory

Teknikområde System för cyberfysiska system

När sakernas internet (IoT) innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system (CPS), som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem. Detta är fokus för teknikområde System för cyberfysiska system.

Forskning

Vi utvecklar modellbaserade metoder som möjliggör innovationer inom CPS. Nya metoder utvecklas för specifikation, simulering och testning. Användningsområden inkluderar robotteknik, fordons- och hälsovårdssystem. Läs mer teknikområdets forskning under forskningsmiljön för inbyggda och intelligenta system (EIS):

Forskningsmiljön EIS, teknikområde System för cyberfysiska system

Utbildning

Teknikområde System för cyberfysiska system ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom datakommunikation, datavetenskap, datasystemteknik, parallella arkitekturer och realtidssystem.

Kontakt

Teknikområdesledare: Wojciech Mostowski

Under perioden 2003 till 2015 bedrevs forskningen inom detta område vid Centrum för forskning om inbäddade system (CERES).

Avdelningen ISDD

ISDD står för Intelligent Systems and Digital Design och är en av Akademin för informationsteknologis två avdelningar.

ISDD bedriver forskning och utbildning inom sina två teknikområden:

Avdelningschef: Stefan Byttner

Biträdande avdelningschef: Jesper Lund


Teknikområde Digital tjänsteinnovation

Ämnesområdet informatik är vid Högskolan i Halmstad profilerat mot digital tjänsteinnovation. Det innebär ett fokus på hur värde skapas för användare, organisationer och samhällen genom att kombinera och integrera resurser i digitala tjänster.

Forskning

Forskningen inom teknikområdet kombinerar teorier (identifiering av modeller, mönster, strukturer, relationer, processer) med tillämpad och aktionsinriktad forskning i samarbete med industriella och offentliga partners. Läs mer teknikområdets forskning under forskningsmiljön för inbyggda och intelligenta system (EIS):

Forskningsmiljön EIS, teknikområde Digital tjänsteinnovation

Utbildning

Teknikområde Digital tjänsteinnovation ansvarar och utvecklar kurser och program inom informatik på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå:

Kontakt

Teknikområdesledare: Magnus Bergquist

Personal inom teknikområdet listas på sidan under forskningsmiljö för inbyggda och intelligenta system (EIS):

Forskningsmiljön EIS, teknikområde Digital tjänsteinnovation

Teknikområde Medvetna intelligenta system

Målet inom teknikområde Medvetna intelligenta system är att skapa system som kräver mindre tillsyn och kan hantera oväntade situationer. För att göra det måste systemen bli mer medvetna och utveckla sig själva för att kunna hantera händelser som är okända vid designtillfället.

Forskning

Vår forskning sker i nära samarbete med industriella partners och handlar till stor del om utveckling inom artificiell intelligens (AI). Fokus är att skapa system som, så autonomt som möjligt, kan utvecklas baserat på verkliga data från omgivningen. Läs mer teknikområdets forskning under forskningsmiljön för inbyggda och intelligenta system (EIS):

Forskningsmiljön EIS, teknikområde Medvetna intelligenta system

Utbildning

Teknikområde Medvetna intelligenta system ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom artificiell intelligens, bildanalys, inlärningssystem, mekatroniksystem, signaler och system samt kontrollteori.

Kontakt

Teknikområdesledare: Sepideh Pashami

Teknikområde Medvetna intelligenta system är nära knutet till Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR):

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR)

uppdaterad

2021-04-21

Kontakt

Dela

Kontakt