Sök

Forskarutbildning i informations­teknologi

Inom området informationsteknologi har Högskolan forskarutbildning inom tre ämnen: datateknik, informatik och signal- och systemteknik. Forskarutbildningen i informationsteknologi syftar till att ge välutbildade forskare, lärare och framtida ledare inom IT.

Utbildningen består av många komponenter, så som kurser, seminarier, projekt och individuella studier. Detta hjälper studenterna att utveckla färdigheter och uppnå akademiska mål. Studenterna erbjuds och uppmanas att delta i forskningsprojekt redan i början av sin utbildning, under lämplig tillsyn. Doktorandprogrammet omfattar både licentiatexamen och doktorsexamen. En licentiatexamen kan vara ett mellansteg i ett doktorandprogram.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt