Akademin för hälsa och välfärd

Vid Akademin för hälsa och välfärd bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom samhälls- och beteendevetenskap och omvårdnad.

Om HOV

Akademin för hälsa och välfärd har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar.

Ledning, administration och lärare/forskare har kontor i R-huset på campusområdet. Det mesta av undervisningen bedrivs också i R-huset, men det kan även förekomma att föreläsningar hålls i andra byggnader på campusområdet. Sjuksköterskeprogrammet har även personal samt undervisning lokaliserade på Campus Varberg.

Akademin för hälsa och välfärd har tre avdelningar:

  • Avdelningen för hälsa och idrott
  • Avdelningen för hälsa och omvårdnad
  • Avdelningen för samhälle och välfärd

Akademichef är Lena-Karin Erlandsson.

Var med och utforma framtiden – välkommen till Akademin för hälsa och välfärd!

Flera personers händer sträcks in till en gemensam mitt och rör varandra.

Forskning

Forskningen vid akademin organiseras inom Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Forskningsledare vid akademin är Petra Svedberg.

Petra Svedberg

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Innovativa miljöer

Till Akademin för hälsa och välfärd hör Hälsolabbet där studenter, forskare och HÖgskolans samverkanspartners kan utforma, pröva och simulera arbetssätt – i miljöer som gör att det känns som på riktigt!

Hälsolabbet

Organisation

Ledning och administration

Akademichef

Lena-Karin Erlandsson

Controller

Eva-Lotta Ekström

Ekonom

Marie Larsson

Projektekonom Digga Halland

Greger Lindqvist

Avdelningschef hälsa och idrott

Mattias Nilsson

Avdelningschef hälsa och omvårdnad

Ing-Marie Carlsson

Avdelningschef samhälle och välfärd

Malin Hallén

Akademiutredare

Charlotte Andersson

Samverkanskoordinator

Gerry Andersson

Forskningskoordinator

Magdalena Eriksson

Utbildningsledare

Marie Lydell

Forskningsledare

Petra Svedberg

Akademikommunikatör

Hilda Liberg

HR-specialist

Jenny Axelsson


Programansvariga

Hälsopedagogiskt program

Jan Karlsson

Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa

Matts Skagshöj

Organisering och ledning av arbete och välfärd

Marielle Wall

Professionell idrottskarriär och arbetsliv

Linette Törnqvist

Psykologi – inriktning idrott och motion

Linette Törnqvist

Samhällsförändring och social hållbarhet

Henrik Stenberg

Sjuksköterskeprogrammet, termin 1-2

Ulrica Åström

Sjuksköterskeprogrammet, termin 3-6

Annika Jensen

Masterprogram i hälsa och livsstil

Ingrid Larsson

Magisterprogram i nordisk välfärd

Ebba Sundin

Specialistsjuksköterskeutbildningarna

Jeanette Källstrand


Akademiråd

Ordförande
Lena-Karin Erlandsson

Lärarrepresentanter
Janicke Andersson
Martin Danielsson
Susann Regber
Torbjörn Josefsson
Niklas Westberg
Ulrica Åström

Studentrepresentanter
Jessica Svensson
Hannah Carnefjord
Emma Flodin

Kontakta akademirådets sekreterare Charlotte Andersson för kallelser och protokoll.

Avdelningen för hälsa och idrott

Till avdelningen hör utbildningar inom hälsa och livsstil, idrottsvetenskap, pedagogik och psykologi.

Ämnen och ämnesansvariga

I avdelningen för hälsa och idrott ingår följande ämnen:

Avdelningen för samhälle och välfärd

Till avdelningen hör utbildningar inom arbetsvetenskap, handikappvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Ämnen och ämnesansvariga

I avdelningen för samhälle och välfärd ingår följande ämnen:

Avdelningen för hälsa och omvårdnad

Till avdelningen hör utbildningar inom omvårdnad.

Ämnen och ämnesansvariga

I avdelningen för hälsa och omvårdnad ingår följande ämnen:

uppdaterad

2019-02-26

Kontakt

Dela