Sök Stäng

Forskning vid Akademin för hälsa och välfärd

Forskningen vid Akademin för hälsa och välfärd är mångvetenskaplig och genomförs, i likhet med övrig forskning vid Högskolan i Halmstad, i samverkan med näringsliv, föreningsliv, region och kommun. Målet är att forskningen ska vara värdeskapande och bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Forskningen präglas av frågeställningar som är relevanta för verksamheter och samhället och knyter an till flera av hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Forskningen inkluderar berörda målgrupper vilket bidrar till större möjlighet att göra nytta för dessa och samhället i stort. Forskningen centreras till Högskolans två fokusområden Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen.

Akademins forskare

Ett kollage av många små porträtt av både kvinnor och män.

Forskningsprojekt

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Publikationer

En kvinna ses i fokus med två personer framför henne i ofokus. Foto.

Forskningsnyheter

En mängd människor som går över ett övergångsställe sett uppifrån.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt