Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp

Som specialistsjuksköterska har du fördjupade kunskaper inom ett särskilt område. Detta krävs inom allt fler arbets­områden inom hälso- och sjukvården, exempelvis barn- och ungdomsvård. Specialistsjuksköterskeutbildningen förbereder dig för att utföra och leda arbete inom framtidens specialiserade hälso- och sjukvård.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Som student inom vård har du tillgång till Hälsolabbet, som är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Här kan du öva på att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken inför framtida möten med patienter.

Utbildningen är internetbaserad, men kompletteras med verksamhetsförlagd utbildning och fysiska möten på campus.

Kurser och kompetenser i fokus

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning barn och ungdom förbereder dig för att arbeta inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Du utvecklar specifika kunskaper för att kunna ge, och ansvara för, ett professionellt omhändertagande av dina patienter och deras familjer, med hänsyn till genus och mångfaldsperspektiv. Genomgående i utbildningen beaktas jämställdhet samt hållbarhet inom barnsjuksköterskans kompetensområde.

Förutom att studera kurserna Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, Vård­vetenskapliga begrepp och forskningsetik, Pediatrik och pediatrisk omvårdnad samt Ledarskap och vårdutveckling, gör du ett examensarbete inom omvårdnad – inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Samverkan med arbetslivet

Verksamhetsförlagda studier (VFU) inom barnsjukvård ingår i utbildningen. Dessa genomförs i första hand på kliniker eller andra enheter som anvisas av Högskolan i Halmstad.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har sjuksköterskelegitimation, kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p) och minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

Termin 1

Barn och ungdomars hälsa och ohälsa 15 hp *

Termin 2

Pediatrik och pediatrisk omvårdnad 15 hp *

Termin 3

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 7,5 hp

Ledarskap och vårdutveckling 7,5 hp

Termin 4

Examensarbete inom omvårdnad – inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdom 15 hp


* Kurser där verksamhetsförlagd utbildning(VFU) ingår

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till både specialistsjuksköterskeexamen med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och magisterexamen i omvårdnad.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildning.

Arbetsliv

Allt fler arbetsområden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Med inriktning barn och ungdom är du speciellt kvalificerad för att arbeta med barn och ungdomar, inom primärvård såväl som kommunal hälso- och sjukvård.

Som specialistsjuksköterska kommer du att ha arbetsledande uppgifter och ansvar för omvårdnad.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete på ett av Högskolans partneruniversitet utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Mer information

Ansökan och antagning

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 27 mars måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighets­bedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 12 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

HT 2019 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12809

Behörighetskrav:

Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 1 års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Urvalsregler:

Hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen akademiska poäng och hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

20

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela