Sök

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp

Programmet startar vartannat år på höstterminen. Som specialistsjuksköterska har du fördjupade kunskaper inom ett särskilt område. Detta krävs inom allt fler arbets­områden inom hälso- och sjukvården, exempelvis hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Specialistsjuksköterskeutbildningen förbereder dig för att utföra och leda arbete inom framtidens specialiserade hälso- och sjukvård.

Om utbildningen

Vad läser du som specialistsjuksköterska?

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning barn och ungdom förbereder dig för att arbeta inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Du utvecklar specifika kunskaper för att kunna ge, och ansvara för, ett professionellt omhändertagande av barn och ungdomar och deras familjer, med hänsyn till barnet eller ungdomens kronologiska ålder och psykologiska utvecklingsfas samt genus och mångfaldsperspektiv. Genomgående i utbildningen beaktas jämställdhet samt hållbarhet inom barnsjuksköterskans kompetensområde.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Termin 1

  • Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 15 hp*

Termin 2

  • Pediatrik och pediatrisk omvårdnad, 15 hp*

Termin 3

  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 7,5 hp
  • Ledarskap och vårdutveckling, 7,5 hp

Termin 4

  • Examensarbete inom omvårdnad – inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 15 hp

* kurser där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår

Samarbete med arbetslivet

Verksamhetsförlagda studier (VFU) inom barnsjukvård ingår i utbildningen. Dessa genomförs på helfart, i första hand på kliniker eller andra enheter som anvisas av Högskolan i Halmstad.

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Som student inom vård har du tillgång till Hälsolabbet, som är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Här kan du öva på att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken inför framtida möten med patienter.

Utbildningen är internetbaserad, men kompletteras med verksamhetsförlagd utbildning och fysiska möten på campus.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har sjuksköterskelegitimation, kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p) och minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till både specialistsjuksköterskeexamen med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och magisterexamen i omvårdnad.

Vad kan du jobba med?

Allt fler arbetsområden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Med inriktning barn och ungdom är du speciellt kvalificerad för att arbeta med barn och ungdomar, inom primärvård såväl som kommunal och regional hälso- och sjukvård.

Som specialistsjuksköterska kommer du att ha arbetsledande uppgifter och ansvar för omvårdnad.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildning.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar två år på halvtid läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete på ett av Högskolans partneruniversitet utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Kontakt

Mer information

Ansökan och antagning

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med den 15 februari. Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Den 3 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 19 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2024 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12809

Behörighetskrav:

Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 1 års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Urvalsregler:

Hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen akademiska poäng och hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

20

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela