Extern utvärdering utbildning

Utvärdering av utbildning på alla nivåer är ett viktigt moment i Högskolans kvalitetsarbete. Externa sakkunniga är en viktig komponent i Högskolans utvärderingssystem.

Utvärderingen tar sin utgångspunkt i respektive utbildnings förutsättning och profil. De externa sakkunniga bidrar med en granskning av att innehåll, utformning, genomförande och resultat lever upp till nationella och internationella nivåer för utbildningarnas område samt hur utbildningen integrerat jämställdhet, hållbar utveckling och samverkan. Därtill ska den externa granskningen även resultera i råd och rekommendationer för att kunna utveckla utbildningarna framöver.

Utvärderingen genomförs i en sexårscykel, vilket innebär att varje program utvärderas var sjätte år.

Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på respektive programnamn nedan för att ladda ner protokollet från utvärderingen.

Program

Omdöme

AffärssystemprogrammetPDF

Hög kvalitet

Magisterprogram i nordisk välfärdPDF

Ifrågasatt kvalitet

Magisterprogram i tillämpad miljövetenskapPDF

Hög kvalitet

Masterprogram i hälsa och livsstilPDF

Hög kvalitet med förbehåll

Masterprogram i inbyggda och intelligenta systemPDF

Hög kvalitet med förbehåll

Masterprogram i industriell organisation och innovationPDF

Hög kvalitet med förbehåll

Masterprogram i informationsteknologiPDF

Hög kvalitet

UtvecklingsingenjörsprogrammetPDF

Hög kvalitet med förbehåll

Klicka på respektive programnamn nedan för att ladda ner protokollet från utvärderingen.

Program

Omdöme

CivilekonomprogrammetPDF

Ifrågasatt kvalitet

Digital design och innovationPDF

Hög kvalitet

Hälsopedagogiskt programPDF

Hög kvalitet

Internationella marknadsföringsprogrammetPDF

Ifrågasatt kvalitet

IT-forensik och informationssäkerhetPDF

Hög kvalitet

Samhällsanalys och kommunikationPDF

Hög kvalitet

Samhällsförändring och social hållbarhetPDF

Hög kvalitet

 

Koppling till ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.9 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningarna.

Enligt standarden ska lärosätena kontinuerligt följa upp och regelbundet granska utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov. Granskningen leder till kontinuerlig förbättring av utbildningarna. Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av en granskning kommuniceras till samtliga berörda.

uppdaterad

2021-02-24

Kontakt

Dela