Sök

Healthcare improvement research group

Forskningen fokuserar på frågor om hur hälsoinnovation, i form av interventioner som stöds av digitala tjänster och hälsodataanalyser, kan utvecklas, implementeras och utvärderas för att förse vårdorganisationer med kunskap och stöd att nå hög kvalitet i vården och förbättra hälsoresultat för specifika grupper.

Forskningsgruppen undersöker vad som fungerar, för vem och under vilka omständigheter, och hur hälsoinnovation kan anpassas och skalas upp på sätt som förbättrar kvalitet och effektivitet. Forskningsfrågorna fokuserar på hur introduktionen och användningen av teknologi förändrar arbetsmetoder, hur det förändrar relationer och gränser mellan professioner, hur arbetsuppgifter och expertis koordineras, samt hur värde skapas i relation till intressenters behov. Olika faktorer undersöks, inklusive interventionernas egenskaper, individuella, organisatoriska och kontextuella aspekter av implementeringsprocessen och strategier och faktorer kopplade till resultaten av implementeringen. Användarperspektivet är starkt betonat i forskningen för att uppnå hög kvalitet som möter intressenternas behov och preferenser. Forskningen bidrar till teori, evidens och hur kunskapen kan användas i praktiken för att förbättra hälso- och sjukvården.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt