Sök

Ramverksutveckling för AI-implementering i hälso- och sjukvården

Projektet syftar till att skapa ett ramverk för att stödja implementering av AI-applikationer i vårdmiljöer. Ramverket kommer att hjälpa hälso- och sjukvårdsorganisationer att planera och förbereda för AI-implementeringar för att säkerställa att de tillämpas på ett hållbart sätt i vardagen och så småningom uppnå bättre kvalitet i vården.

Ramverket utvecklas genom forskning i form av fallstudier, intressentkartläggningar och litteraturöversikter under paraplyet av CAISR Health forskningsprogram. För att ytterligare förbättra det första utkastet till ramverk kommer det rådfrågas med branschfolk innan det slutligen testas i verkliga miljöer.

Om projektet

Projektperiod

 • 2020–2025

Projektledare

 • Jens Nygren, professor
 • Petra Svedberg, professor

Andra deltagande forskare

 • Monika Nair, postdoktor
 • Per Nilsen, gästprofessor
 • Margit Neher, gästlektor
 • Julie Reed, gästprofessor
 • Ingrid Larsson, universitetslektor
 • Lena Petersson, universitetslektor

Finansiärer

 • KK-stiftelsen
 • Vinnova

Publikationer

 • Svedberg, P., Reed, J.E., Nilsen, P., Barlow, J., Macrae, C., Nygren, J.M. (2022). Towards successful implementation of artificial intelligence in healthcare practice: A research program. JMIR Research protocols. 11(3):e34920 doi:2196/34920 Länk till annan webbplats.
 • Sharma, M., Savage, C., Nair, M., Larsson, I., Svedberg, P., and Nygren, J.M. Artificial Intelligence Applications in Health Care Practice: A Scoping Review. Journal of Medical Internet Research, 24 (10). Doi: 2196/40238 Länk till annan webbplats.
 • Nilsen, P., Reed, J.E., Nair, M., Savage, C., Macrae, C., Barlow, J., Svedberg, P., Larsson, I., Lundgren, L., and Nygren, J.M. Realizing the Potential of Artificial Intelligence in Healthcare: Learning from Intervention, Innovation, Implementation and Improvement Sciences. Frontiers in Health Services, section Implementation Science, 2:961475.
 • Nilsen, P., Svedberg, P. Nygren, J.M., Frideros, M., Johansson, J., Schueller, S. (2022). Accelerating the impact of artificial intelligence in mental healthcare through implementation science. Implementation Research and Practice. 3: 1–10.
 • Petersson, L., Larsson, I., Nygren, J.M., Reed, J.E., Nilsen, P., Neher, M., Tyskbo, D., and Svedberg, P. (2022). Healthcare leaders’ perspectives on implementation of Artificial Intelligence: A qualitative study with healthcare leaders in Sweden. BMC – Health services research, 22:850. https://doi.org/10.1186/s12913-022-08215-8 Länk till annan webbplats.
 • Gama, F., Tyskbo, D., Nygren, J.M., Barlow, J. Reed, J.E., and Svedberg, P. (2022). Implementation Frameworks for Artificial Intelligence Translation Into Health Care Practice: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research. 24,1. doi:2196/32215 Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt