Sök Stäng

UserInvolve: Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa

UserInvolve är ett samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer på området psykisk hälsa. Syftet är att öka kunskapen om inflytande och delaktighet för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och de strategier som finns eller behöver utvecklas för att öka inflytandet på individ-, verksamhets- och systemnivå. Vi vill bidra till utvecklingen av ett hållbart brukarinflytande genom så kallad samproduktion där forskare, verksamheter och brukare deltar.

UserInvolve består av en tvärvetenskaplig forskargrupp med medlemmar från en handfull svenska lärosäten samt personer från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) med ansvar att samordna arbetet gentemot brukarrörelsen. Därutöver finns en nationell referensgrupp, en internationell expertgrupp samt specifika tematiska forum kopplade till programmet.

Programmet fokuserar på brukarinflytande och brukarmedverkan. Syftet är att undersöka den nuvarande situationen i fråga om strategier för inflytande och medverkan på individ- verksamhets- och systemnivå, men också att utveckla hållbart brukarinflytande genom samproduktion där forskarsamhället, välfärdsaktörer och brukarorganisationer deltar.

Om projektet

Projektperiod

 • 2021–2026

Projektledare

 • Urban Markström, projektledare för hela programmet, Umeå universitet

Andra deltagande forskare

 • Petra Svedberg, Högskolan i Halmstad
 • David Rosenberg, Umeå universitet
 • Hilda Näslund, Umeå universitet
 • Faten Nouf, Umeå universitet
 • Ulrika Beijerholm, Lund universitet
 • Elisabeth Argentzell, Lund universitet
 • Katarina Grim, Karlstad universitet
 • Ulla-Karin Schön, Stockholm universitet
 • Mårten Jansson, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
 • Anneli Gustafsson, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

Samverkanspartner

 • Nationell Samverkan för Psykisk hälsa (NSPH)
 • Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI)

Finansiärer

 • Forte

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt