Sök

Ungas psykiska hälsa, socialt kapital och hjälpsökande beteenden

Den samlade forskningen visar på en fortsatt negativ trend för den psykiska hälsan bland ungdomar i Sverige. Det är högst angeläget att försöka vända trenden vilket ur ett samhällsperspektiv skulle bidra till vinster på flera nivåer. För enskilda ungdomar och familjer skulle lidandet minska. För skolan skulle ett positivare och tryggare klimat skapas med fler elever som klarar skolgången med godkända betyg. För samhället i stort skulle hälso- och sjukvården avlastas genom att ungdomar får rätt hjälp på rätt nivå och med en reducerad risk för sjukskrivningar relaterat till psykisk ohälsa senare i arbetslivet.

Om projektet

Projektperiod:

 • 2014-2026

Finansiärer:

 • KK-stiftelsen
 • Kamprad stiftelse
 • Halmstad kommun

Projektledare:

Projektdeltagare:

Samverkanspartner:

 • Folkhälsomyndigheten
 • Krook & Tjäder AB
 • Nationell Samverkan för Psykisk hälsa (NSPH)
 • Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI)
 • Affecta Psykiatrimottagning Halmstad
 • Socialtjänsten Laholms kommun
 • Tilia
 • Maskrosbarn

Publikationer:

 • Current Conceptualization and Operationalization of Adolescents’ Social Capital: A Systematic Review of Self-Reported Instruments. Ahlborg, M.G.; Nyholm, M.; Nygren, J.M.; Svedberg, P. Int. J. Environ. Public Health 2022, 19, 15596.
 • Mental Health Problems among Young People—A Scoping Review of Help-Seeking. Westberg K.H., Nyholm M., Nygren J.M., Svedberg P. Int. J. Environ. Public Health 2022, 19, 1430.
 • ‘Lost in space - an exploration of help-seeking among young people with mental health problems: a constructivist grounded theory study. Häggström Westberg K., Nygren JM., Nyholm M., Carlsson IM., Svedberg P. 2020. Archives of Public Health.
 • Advancing knowledge on social capital for adolescent mental health. Morgan A., Svedberg P., Nyholm M., Nygren JM. 2020. Health Promotion International. 1–13
 • Into the realm of social capital for adolescents: A latent profile analysis. Ahlborg MG., Svedberg P., Nyholm M., Morgan A., Nygren JM. PLoS One. 2019. 14(2):e0212564.
 • Cyberbullying and traditional bullying among Nordic adolescents and their impact on life satisfaction. Arnarsson A., Nygren J., Nyholm M., Torsheim T., Augustine L., Bjereld Y., Markkanen I., Schnohr CW., Rasmussen M., Nielsen L., Bendtsen P. Scand J Public Health. 2019 doi: 10.1177/1403494818817411.
 • Optimism as a Candidate Health Asset: Exploring Its Links With Adolescent Quality of Life in Sweden. Haggstrom Hutton K., Wilhsson M., Nygren JM., Svedberg P., Morgan A., Nyholm M. Child Dev. 2017 doi: 10.1111/cdev.12958.
 • Socioeconomic inequalities in health among Swedish adolescents - adding the subjective perspective. Ahlborg M.G., Svedberg P., Nyholm M., Morgan A., Nygren JM. BMC Public Health. 2017;17:838.
 • Social inequalities in self-rated health: A comparative cross-national study among 32,560 Nordic adolescents. Torsheim T., Nygren JM., Rasmussen M., Arnarsson A., Bendtsen P., Schnor C.W., Nielsen L., Nyholm M. Scand J Public Health. 2017 doi: 10.1177/1403494817734733.
 • Strategies of Adolescent Girls and Boys for Coping With School-Related Stress. Wilhsson, M., Svedberg, P., Högdin, S., & Nygren, JM. Journal of School Nursing. 2016, doi 10.1177/1059840516676875
 • Handling Demands of Success Among Girls and Boys in Primary School: A Conceptual Model. Wilhsson M, Svedberg P, Carlsson IM, Högdin S and Nygren JM.
 • J Sch Nurs. 2016 pii: 1059840516654743.
 • Girls and boys strategies to handle and cope with school-related stress. Wilhsson M, Svedberg P, Högdin S, Nygren J. European Journal of Public Health 2016:26(Suppl. 1):221.
 • The validity of socioeconomic status measures among adolescents based on self-reported information about parents occupations, FAS and perceived SES; Implication for health related quality of life studies. Svedberg, P., Nygren, J.M., Staland-Nyman, C., Nyholm, M. BMC Medical Research Methodology. 2016;16:48.
 • Self-rated mental health and socio-economic background : a study of adolescents in Sweden. Hutton K, Nyholm M, Nygren JM, Svedberg P. BMC Public Health. 2014. 14:1.
 • Psychometric evaluation of a Swedish version of Minneapolis-Manchester quality of life-youth form and adolescent form. Einberg EL, Kadrija I, Brunt D, Nygren JM, Svedberg P. 2013. Health Qual Life Outcomes. 11:79.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt