Sök

Value creating continence care, V3C, Värdeskapande inkontinentvård

Inkontinens är ett vanligt hälsoproblem och ökar i frekvens med stigande ålder. Det kan leda till att äldre personer behöver använda inkontinensskydd. Företaget Essity kontaktade Högskolan i Halmstad för att, baserat på forskning, skapa ett teoretiskt ramverk för vad som är värdeskapande och kan operationaliseras till självrapporterade upplevelsemått för inkontinensvård. Fokus var äldre personer som har inkontinens och behöver hjälp med toalettbesök och hantera inkontinensskydd av antingen närstående eller personal.

Syftet med projektet

Projektet syftade till att skapa ett teoretiskt ramverk baserat på vad som skapar ett värde för den äldre personen som har inkontinens och är i behov av hjälp med toalettbesök och med att hantera inkontinensskydd och utveckling av patientrapporterade upplevelsemått (Patient Reported Experience Measures, PREM).

Projektet delade också visionen för de globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling som bland annat fokuserar specifikt på hälsa och välmående för personer i sårbara situationer.

Resultatet låg till grund för utveckling av patientrapporterade upplevelsemått (patient reported experience measures, PREM) för att kunna utvärdera inkontinensvård för äldre personer i behov av hjälp i samband med toalettbesök och inkontinensskydd.

Om projektet

Projektperiod:

Januari 2020–juni 2022

Anslagsgivare:

  • KK-stiftelsen

Partner/samverkan:

  • Essity Hygiene and Health

Projektdeltagare:

Publikationer:

  • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocn.16216

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt