Sök

Covid-19 – symptom och immunitet

I december 2019 rapporterades de första fallen av corona virus disease 2019 (covid-19). Det var en sjukdom orsakad av ett helt nytt virus, Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2). Covid-19-pandemin ledde till stora samhällsförändringar för att minska smittspridningen och stora omställningar inom vård och omsorg för att kunna möta behovet av vård och även behovet av diagnostik/provtagning och adekvat skyddsutrustning till personal.

Idag vet vi att viruset kan ge upphov till en mängd olika symtom. Feber, torrhosta, halsont och muskelvärk är vanliga symtom och kan förväntas vid en virusorsakad luftvägsinfektion. Mer oväntade symtom såsom förlorat lukt- och smaksinne och ökad risk för tromboser/embolier med allvarlig utgång finns också beskrivet. Grad av sjukdom beskrivs alltifrån endast lätt sjukdomskänsla till fullt utvecklad respiratorisk svikt eller chock.

Då det är ett helt nytt virus saknar vi idag mycket kunskap, framförallt när det gäller antikroppsutveckling och huruvida man utvecklar klinisk immunitet efter genomgången infektion och, i så fall, hur länge och effektiv denna immunitet finns kvar. Hur pandemin kommer utvecklas och konsekvenserna för sjukvården är i nuläget oklart och svåra att förutse. Syftet med studien är att kartlägga symtombild och antikroppsutveckling över tid hos patienter med konstaterad covid-19 i Region Halland.

Om projektet

Projektperiod

  • 2020–2025

Projektledare

Andra deltagande forskare

  • Emma Löfström

Samverkanspartner

  • Region Halland

Finansiärer

  • Region Halland
  • Högskolan i Halmstad

Publikationer

  • Patients' Health Experiences of Post COVID-19 Condition-A Qualitative Study. Almgren J, Löfström E, Malmborg JS, Nygren J, Undén J, Larsson I. Int J Environ Res Public Health. 2022 Oct 27;19(21):13980. doi: 10.3390/ijerph192113980. PMID: 36360860.
  • Dynamics of IgG-Avidity and Antibody Levels after Covid-19. Löfström E., Eringfält A., Kötz A., Wickbom F., Tham J., Lingman M., Nygren JM., Johan Undén J. J Clin Virol. 2021. 20;144:104986.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt