Sök

Att förstå hälsoinnovation i praktiken

Detta projekt fokuserar på hur lokala, professionella och institutionella arrangemang formar och formas själva av, hur vårdpersonal och andra aktörer ser på, upplever och arbetar med olika hälsoteknologier. Särskild uppmärksamhet ägnas åt både de avsedda konsekvenserna och de oavsiktliga eller oväntade konsekvenserna som ofta följer med en sådan introduktion.

Projektet lyfter att det ofta finns en överbetoning av de tekniska aspekternas roll (t.ex. design, utveckling och tillämpning) och en brist på kontextuell känslighet, när man studerar hur hälsoinnovationer introduceras och används i praktiken. Genom projektet kommer vi att främja förståelsen av varför olika hälsoinnovationer ofta möter motstånd och skepsis bland vårdpersonal när de introduceras i praktiken. Detta kommer att bidra med viktig kunskap för framtida implementeringar.

Projektet består av ett antal delprojekt som kommer att ske i olika empiriska sjukvårdssammanhang (t.ex. akutvård, sårvård, triagering och anamnes). Delprojekten har samma metodologiska tillvägagångssätt, det vill säga att de är kvalitativa till sin natur och bygger på intervju- och/eller observationsdata. Tanken är att vara så nära dagligt arbete, praktiker och aktiviteter som möjligt.

Om projektet

Projektperiod

 • 2020–2025

Projektledare

Andra deltagande forskare

 • Jens Nygren, professor
 • Elin Siira, postdoktor
 • Monika Nair, postdoktor
 • Petra Svedberg, professor

Samverkanspartner

 • Visiba Care AB
 • Collabodoc AB
 • Mölnlycke Healthcare
 • Intersystems
 • Laholms kommun

Finansiärer

 • KK-stiftelsen
 • Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt