Sök

Digital anamnes och triage i primärvården

Projektet genomförs i samarbete med företag och primärvården i södra Sverige. Den är utformad kring en uppsättning empiriska fall av implementering och/eller adoption av digital anamnes och triage i primärvården. Genom dessa fall utforskar vi implementeringen och adoptionen av digital anamnes och triage och hur patientsäkerheten påverkas av införandet av dessa typer av verktyg.

Projektet syftar till att bidra med kunskap om implementering och adoption av digital anamnes och triage i primärvården. Speciellt när det gäller hur patientsäkerheten påverkas av användningen av denna typ av system. Genom att fokusera på en uppsättning empiriska fall där digital anamnes och triage implementeras och/eller antas, syftar projektet till att generera kunskap som kan överföras till andra primära sammanhang i Sverige och internationellt.

Projektet genomförs i samarbete med företagen Visiba Care och Collabodoc samt med primärvårdsinrättningar i södra Sverige. Samarbetena säkerställer att projektet och dess resultat förblir relevanta och är uppdaterade med aktuell praxis och utveckling kring digital triage och anamnes i primärvården. Data från de empiriska fallen samlas in genom enkäter, intervjuer och observationer med chefer/ledare, vårdpersonal och patienter.

Om projektet

Projektperiod

  • 2022–2025

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Visiba Care AB
  • Collabodoc AB
  • Region Halland

Finansiärer

  • KK-stiftelsen

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt