Sök

Utvärderingsmodeller vid implementering av hälsoinnovationer

I sammanhanget av hälsofrämjande arbete och förbättringsarbete inom sjukvården genomförs en mängd av olika projekt och utvecklingsarbeten. Ofta är dessa drivna ur engagemang i verksamheten, goda idéer och hängivna medarbetare. Evidensgrunden och metodiken för genomförande och är däremot mindre väl etablerad.

Om projektet

Projektperiod:

  • 2020–2025

Finansiär:

  • KK-stiftelsen

Projektledare:

Samverkanspartner

  • Laholms kommun
  • Region Halland
  • Karolinska Institutet
  • Region Skåne
  • Oslo Universitetssjukhus

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt