Sök

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad

60 hp

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot ögonsjukvård – oftalmologisk vård – arbetar du både med egna mottagningar och i tvärprofessionella team. Du behöver kunna arbeta självständigt och vilja kombinera omvårdnad, medicin och teknik.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Som student inom vård har du tillgång till Hälsolabbet, som är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Här kan du öva på att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken inför framtida möten med patienter.

Utbildningen är internetbaserad men kompletteras med fysiska möten och verksamhetsförlagd utbildning. Workshop kan förläggas till ögonkliniker vid universitetssjukhus i Lund och Mölndal.

Kurser och kompetenser i fokus

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård – oftalmologisk vård förbereder dig för att arbeta inom ögonsjukvårdens samtliga områden, till exempel operation, mottagning, vårdavdelning och dagvård. Du möter barn, ungdomar, vuxna och äldre, och med såväl mindre allvarliga som akuta, komplicerade och komplexa ögontillstånd. Genom utbildningen har vi ett perspektiv på jämställdhet, hållbarhet samt genus- och mångfald inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde.

Samverkan med arbetslivet

Verksamhetsförlagda studier (VFU) ingår i utbildningen. Dessa genomförs på helfart, i första hand på kliniker eller andra enheter som anvisas av Högskolan i Halmstad.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har sjuksköterskelegitimation, kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p) och minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22. Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudämnet omvårdnad

Termin 1

Termin 2

  • Oftalmologisk omvårdnad inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde I, 7,5 hp *
  • Oftalmiatrik inriktning ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde II, 7,5 hp

Termin 3

  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 7,5 hp *
  • Oftalmologisk omvårdnad inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde II, 7,5 hp *

Termin 4

  • Examensarbete inom omvårdnad – inriktning mot ögonsjukvård, 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till både specialistsjuksköterskeexamen med inriktning oftalmologisk omvårdnad och magisterexamen i omvårdnad.

Möjlighet till vidare studier

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildning.

Arbetsliv

Allt fler arbetsområden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Behovet av ögonsjuksköterskor är stort och det ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer avancerad och specialiserad, samtidigt som befolkningen blir äldre.

Specialistsjuksköterskeutbildningen förbereder dig därför att utföra och leda arbete inom framtidens alltmer specialiserade ögonsjukvård.

Studera utomlands

De flesta läser hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete på ett av Högskolans partneruniversitet utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Mer information

Ansökan och antagning

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari. Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Den 1 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 26 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2022 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12816

Behörighetskrav:

Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 1 års yrkeserfarenhet på heltid som legitimerad sjuksköterska.

Urvalsregler:

Hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen akademiska poäng och hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

12

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela