Sök

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad

60 hp

Programmet startar vartannat år på höstterminen. Som specialistsjuksköterska med inriktning mot ögonsjukvård – oftalmologisk vård – arbetar du både med egna mottagningar och i interprofessionella team. Du behöver kunna arbeta självständigt och vilja kombinera omvårdnad, medicin och teknik.

Om utbildningen

Vad läser du som specialistsjuksköterska?

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård – oftalmologisk vård förbereder dig för att arbeta inom ögonsjukvårdens samtliga områden, till exempel operation, mottagning, vårdavdelning och dagvård. Du möter barn, ungdomar, vuxna och äldre, och med såväl mindre allvarliga som akuta, komplicerade och komplexa ögontillstånd. Genom utbildningen har vi ett perspektiv på jämställdhet, hållbarhet samt genus- och mångfald inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

* ingår i huvudämnet omvårdnad

Termin 1

  • Ögats anatomi och fysiologi, 7,5 hp
  • Oftalmiatrik inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde I, 7,5 hp

Termin 2

  • Oftalmologisk omvårdnad inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde I, 7,5 hp*
  • Oftalmiatrik inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde II, 7,5 hp

Termin 3

  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 7,5 hp*
  • Oftalmologisk omvårdnad inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde II, 7,5 hp*

Termin 4

  • Examensarbete inom omvårdnad – inriktning mot ögonsjukvård, 15 hp*

Samarbete med arbetslivet

Verksamhetsförlagda studier (VFU) ingår i utbildningen. Dessa genomförs på helfart, i första hand på kliniker eller andra enheter som anvisas av Högskolan i Halmstad.

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Som student inom vård har du tillgång till Hälsolabbet, som är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Här kan du öva på att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken inför framtida möten med patienter.

Utbildningen är internetbaserad men kompletteras med fysiska möten och verksamhetsförlagd utbildning. Workshop kan förläggas till ögonkliniker vid universitetssjukhus i Lund och Mölndal.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har sjuksköterskelegitimation, kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p) och minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till både specialistsjuksköterskeexamen med inriktning oftalmologisk omvårdnad och magisterexamen i omvårdnad.

Vad kan du jobba med?

Allt fler arbetsområden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Behovet av ögonsjuksköterskor är stort och det ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer avancerad och specialiserad, samtidigt som befolkningen blir äldre.

Specialistsjuksköterskeutbildningen förbereder dig därför att utföra och leda arbete inom framtidens alltmer specialiserade ögonsjukvård.

Möjlighet till vidare studier

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildning.

Studera utomlands

De flesta läser hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete på ett av Högskolans partneruniversitet utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

En sjuksköterska undersöker en patients ögon. Patienten sitter ner och sitter med ansiktet lutad mot en stor apparat, medan sjuksköterskan styr apparaten med en joystick. Foto.

Linda Trygg klarar av högt tryck på ögonakuten

Kontakt

  • Frågor om studier – kontakta studie- och karriärvägledning
  • Behörighet, urval, antagning och övriga frågor – kontakta Servicecenter
  • Frågor om utbildningens innehåll och frågor som är mer övergripande såsom studenternas arbetsmiljö – kontakta programansvarig: du hittar kontaktuppgifter i rutan med utbildningsinfo.

Mer information

Ansökan och antagning

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med den 15 februari. Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Den 3 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 19 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2024 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12816

Behörighetskrav:

Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 1 års yrkeserfarenhet på heltid som legitimerad sjuksköterska.

Urvalsregler:

Hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen akademiska poäng och hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

12

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela