Sök

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård

60 hp

Programmet startar vartannat år på höstterminen. Som specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård arbetar du inom såväl öppna som slutna vårdformer tillsammans med olika vårdgivare. En specialist­sjuksköterske­utbildning förbereder dig för att utföra och leda arbete inom framtidens specialiserade hälso- och sjukvård.

Om utbildningen

Vad läser du som specialistsjuksköterska?

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom psykiatrisk hälso- och sjukvård samt behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg. Utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv får du förmågan att kunna identifiera vårdbehov och planera, genomföra och utvärdera psykiatrisk omvårdnad. Du utvecklar förmågan att möta människor i kris och att kunna erbjuda ett professionellt omhändertagande i samband med psykiatrisk vård i akuta och planerade situationer, såväl inom öppna som slutna vårdformer och i samverkan med olika vårdgivare. Jämställdhet och hållbarhet inom psykiatrisjuksköterskans kompetensområde är genomgående i utbildningen.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Termin 1

  • Psykisk hälsa och hälsans villkor i samhället, 7,5 hp
  • Medicinska och psykosociala omvårdnadsinsatser i psykiatrisk vård, 7,5 hp

Termin 2

  • Ledarskap och vårdutveckling, 7,5 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning i psykiatrisk heldygnsvård, 7,5 hp*

Termin 3

  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 7,5 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning i psykiatrisk öppenvård 7,5 hp*

Termin 4

  • Examensarbete inom omvårdnad – inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp

* kurser där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår

Samarbete med arbetslivet

Verksamhetsförlagda studier (VFU) ingår i utbildningen. Dessa genomförs på helfart, i första hand på kliniker eller andra enheter som anvisas av Högskolan i Halmstad.

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Som student inom omvårdnad har du tillgång till Hälsolabbet, som är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Här kan du öva på att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken inför framtida möten med patienter.

Utbildningen är internetbaserad men kompletteras med fysiska möten och verksamhetsförlagd utbildning. Kursdeltagarna träffas på campus ungefär fyra gånger per termin.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har sjuksköterskelegitimation, kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p) och minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till både specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård och magisterexamen i omvårdnad.

Vad kan du jobba med?

Allt fler arbetsområden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Som specialistsjuksköterska kommer du att ha arbetsledande uppgifter och ansvar för omvårdnad.

Möjlighet till vidare studier

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildning.

Studera utomlands

De flesta läser hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du genomföra din verksamhetsförlagda utbildning eller ditt examensarbete på ett av Högskolans partneruniversitet utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Porträtt på två kvinnor. Foto

Patienter använder akutlappar för att förmedla sitt mående

Kontakt

Mer information

Ansökan och antagning

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med den 15 februari. Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Den 3 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 19 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2024 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12817

Behörighetskrav:

Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 1 års yrkeserfarenhet på heltid som legitimerad sjuksköterska.

Urvalsregler:

Hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen akademiska poäng och hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

12

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela