Masterprogram i hälsa och livsstil

120 hp

Med fördjupade kunskaper om människors hälsa och livsstil kan du spela en viktig roll för att hantera framtidens välfärdsutmaningar. Masterprogram i hälsa och livsstil är en både arbetsmarknadsinriktad och forskningsförberedande utbildning, som ger dig ett vetenskapligt och professionellt perspektiv på hälsofrämjande arbete.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

De välfärdsutmaningar som samhället står inför i dag kräver en tvärvetenskaplig kunskapsbildning om hälso- och livstilsrelaterade frågor. Som masterstudent i hälsa och livsstil kan du delta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt och bidra till forskningsproduktion genom exempelvis ditt examensarbete.

Utbildningen präglas av Högskolan i Halmstads profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Innovativa idéer och strukturer gör det möjligt att omsätta dina kunskaper i hälsofrämjande livsstilar, tjänster och produkter.

Du läser programmet till största delen som distanskurser. Denna flexibla lösning innebär att du främst tar del av föreläsningar och seminarier via lärplattformen Blackboard. Kurserna introduceras och avslutas dock vanligen på campus under en till två dagar.

Du har tillgång till toppmoderna studiemiljöer såsom Hälsolabbet, som är utvecklat av Högskolan för att främja kreativt och innovativt lärande, med hjälp av attraktiva studiemiljöer och beteendevetenskaplig labbverksamhet.

Kurser och kompetenser i fokus

Masterprogram i hälsa och livsstil är en bred utbildning med ett tvärvetenskapligt och professionellt perspektiv på hälsa och livsstil, ojämlikhet i hälsa, global hälsa, hälsoinnovationer och hälsofrämjande interventioner.

I relation till hälsa och livsstil studerar du olika faktorer på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Utifrån olika perspektiv får du då belysa och granska frågor som berör verksamheter inom hälsa och livsstil. Detta arbete sker såväl muntligt som skriftligt.

Samverkan med arbetslivet

Examensarbetet gör du i nära samarbete med en forskningsmiljö och, om möjligt, i samverkan med det omgivande samhället, såsom kommun, region, landsting eller näringsliv.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne, eller i något annat ämne som är relevant för utbildningen.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21. Fördelningen av kurser över år skiljer sig för den som läser programmet på halvfart.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet hälsa och livsstil

År 1

År 2

  • Hälsoinnovation I – teori och metod, 7,5 hp *
  • Valfri kurs, 7,5 hp
  • Hälsofrämjande interventioner, 15 hp *
  • Examensarbete Hälsa och livsstil, 30 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en masterexamen i hälsa och livsstil.

Möjlighet till vidare studier

Efter utbildningen är du behörig att söka till forskarutbildning i hälsa och livsstil.

Arbetsliv

Masterprogram i hälsa och livsstil är en både forskningsförberedande och arbetsmarknadsinriktad utbildning, som främjar din rörlighet och anställningsbarhet, såväl nationellt som internationellt. Din examen öppnar möjligheter till kvalificerat arbete med projektledning, kartläggning och utvärdering inom både offentlig och privat verksamhet.

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2021 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12812

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne eller annat ämne relevant för utbildningen.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

12

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2021 (Distans (Campus), Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12811

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne eller annat ämne relevant för utbildningen.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

12

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela