Sök

Hälsolabbet

Nya kunskaper om människa, teknik och samhälle gör det möjligt att skapa innovativa arbetssätt för kommunikation, rådgivning, undersökning, behandling och träning med mera. I Hälsolabbet utformar och prövar studenter nya arbetssätt, produkter och tjänster i samverkan med forskare och omgivande samhälle. Det främjar förutsättningarna att möta morgondagens samhällsutmaningar gällande hälsa, omvårdnad, idrott och välfärd.

Fyra studenter sitter och studerar. Foto.

Om Hälsolabbet, R1302

Hälsolabbet är en dynamisk labb- och lärmiljö där teori och tillämpning integreras genom färdighetsträning och simulering i verksamhetsbaserade miljöer. Hälsolabbet erbjuder rum, koncept och teknik för utformning och prövning av framtidens arbetssätt. I Hälsolabbet finns:

  • Miljöer och utrustning för vetenskapligt grundad simulering, övning och färdighetsträning.
  • Verksamhet för innovationsarbete genom tillämpad forskning, samhällsforskning och hälsoforskning.
  • Forum där nya idéer möter kompetens och erfarenhet för överföring av forskningsresultat till nya metoder och förhållningssätt.

Hälsolabbet är ett samlingsnamn för fyra labbmiljöer, samtliga utformade och utrustade för att möta såväl ämnesspecifik som tvärdisciplinär verksamhet: Beteendevetarlabbet, Kliniskt träningscentrum (KTC), Medielabbet samt Lägenheten/Hälsans hem.

Kliniskt träningscentrum, KTC, R1333–R1351

På Kliniskt träningscentrum genomförs färdighetsträningar där olika moment i praktisk omvårdnad och hjärt-lungräddning tränas i en trygg miljö. I fullskalesimulering tränas hela scenarier för att ytterligare fördjupa kunskaper i kommunikation och teamsamverkan. Alla träningar på KTC avslutas med gemensam reflektion.

En lärare instruerar två sjuksköterskestudenter vid sängar med dockor i.

Beteendevetarlabbet (BVL), R1329 och R1332

I Beteendevetarlabbet genomförs utbildning och forskning kring stress och stresshantering samt perception och beslutsfattande. Här finns också möjlighet att genomföra övningar med fokus på grupprocesser, problemlösning och teamutveckling.

Här utvecklas forskning och utbildning som tillämpar och utvärderar innovativa lösningar för exempelvis elitidrottare, motionärer och patienter. Det kan handla om:

  • Digitala stödstrukturer, som exempelvis karriärplanering och rehabilitering
  • Beslutsstöd och lärande, som exempelvis eye-tracking
  • Självmonitorering, som exempelvis aktivitetsmätning.

Aktiviteterna följs upp i form av coachande och motiverande samtal som forskare och klienter utvecklar tillsammans. I projekten samverkar forskare från olika områden med studenter, externa samarbetspartner samt potentiella mottagare och deltagare från relevanta målgrupper/klienter.

Tre kvinnor och en man försöker bygga ihop något av röda pinnar.

Medielabbet (ML), R5211

I Medielabbet står kommunikation och medieproduktion i centrum. Här erbjuds möjligheter till genomförande av allt från individuella projekt till gruppövningar, intervjuer och panelsamtal, med möjlighet till situationsanpassad inspelning och livestreaming i såväl ljud- som videoformat.

En man och en kvinna sitter i ett kontrollrum och tittar på en skärm som visar bilder från en tv-studio. Foto.

Lägenheten/Hälsans hem, R1305 och R1307

Miljön är en komplett tvårumslägenhet med avancerade möjligheter till simulering och övning av färdigheter för ett brett spektrum av ämnesområden, professioner och tvärdisciplinärt lärande.

Hur bör våra hem utformas och utrustas för att möta människor med olika behov? Hur upplever vi att vistas, verka och interagera i dem?

Här ges vidare möjlighet för test, träning och utvärdering av såväl pedagogiska metoder för samtal och interaktion som användning av digitala och andra tekniska hjälpmedel och tjänster ur ett användarperspektiv.

Två sjuksköterskestudenter har ett samtal i en soffa. Foto.
Tre män sitter i fåtöljer i en tv-studio och har ett samtal. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt