Hälsolabbet

Hur kan våra hem byggas för att möta framtidens vårdbehov? Hur utbildar vi sjuksköterskor för framtidens vård? Hur använder vi tekniken i hälso- och sjukvården och inom idrotten på bästa sätt? I Hälsolabbet kan studenter, forskare och Högskolans samverkanspartners utforma, pröva och simulera arbetssätt – i miljöer som gör att det känns som på riktigt!

Hälsoinnovation och nya arbetssätt

Nya kunskaper om människa, teknik och samhälle gör det möjligt att skapa innovativa arbetssätt för kommunikation, rådgivning, undersökning, behandling och träning med mera. Hälsolabbet erbjuder rum, koncept och teknik där framtidens arbetssätt utformas och prövas. Allt med stöd av erfarenheter från dem som kommer att använda det i praktiken. I Hälsolabbet finns:

  • Unika autentiska miljöer och utrustning för vetenskapligt grundad simulering, övning och färdighetsträning.
  • Verksamhet för innovationsarbete genom tillämpad forskning, samhällsforskning och hälsoforskning, där nya idéer möter kompetens och erfarenhet för överföring av forskningsresultat till nya metoder och förhållningssätt.
  • Nya sociala miljöer för utveckling och möten.
Sjuksköterskestudenter sitter på rad i lila kläder och tar prover på en låtsasarm.

Hälsans hem

En komplett tvårumslägenhet för simulering och övning av professionella färdigheter och interaktion inom hälso- och sjukvården. Denna miljö har ett särskilt fokus på att en allt större del av vård och omsorg bedrivs i hemmet. Lägenheten är utvecklad i samarbete med Halmstad Intelligent Home och Kliniskt träningscenter, två labb på Högskolan som tillsammans arbetet för att utveckla, simulera och pröva användningen av hälsoinnovationer

En sjuksköterskestudent tar prover på en annan sjuksköterskestudent i en säng.

Kliniskt träningscenter, KTC

I Hälsolabbet finns Kliniskt träningscenter, KTC, en plats för färdighetsträning och simulering i vårdmiljö. KTC är kopplat till sjuksköterskeutbildningen, men kan också användas av studenter inom andra områden, samt av andra intressenter, till exempel yrkesutövande inom vård- och omsorg.

En lärare instruerar två sjuksköterskestudenter vid en säng med en docka. Bilden är tagen från ett observationsrum med en bildskärm.

Tillämpningsmiljö för idrott och motion

Här utvecklas forskning och utbildning som tillämpar och utvärderar innovativa lösningar för exempelvis elitidrottare, motionärer och patienter. Det kan handla om:

  • digitala stödstrukturer, som exempelvis karriärplanering och rehabilitering
  • beslutsstöd och lärande, som exempelvis eye-tracking
  • självmonitorering, som exempelvis aktivitetsmätning.

Aktiviteterna följs upp i form av coachande och motiverande samtal som forskare och klienter utvecklar tillsammans. I projekten samverkar forskare från olika områden med studenter, externa samarbetspartners samt potentiella mottagare och deltagare från relevanta målgrupper/klienter.

Filma vad som händer

Som ett led i lärandet samt visualiserings- och resultatspridning i utbildning och forskning kan man filma iscensatta aktiviteter i forskning och utbildning genom samverkan med Tillämpningsmiljö Media (TMM). TMM administreras av en medieutvecklare och bemannas av studenter inom media- och kommunikationsrelaterade utbildningar.

uppdaterad

2021-01-19

Kontakt

Dela

Kontakt