Sök

Bättre folkhälsa i fokus för nyskapande studenter

Även i år fick studenter som har skrivit de mest förtjänstfulla examensarbetena inom hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad ta emot stipendier från Getinge Sterilization AB. Sex lyckliga studenter delade på totalt 100 000 kronor som de fick ta emot vid avgångsstudenternas examensmässa, Utexpo, i juni.

Högskolan i Halmstad har sedan tre år tillbaka ett strategiskt samarbetsavtal med Getinge Sterilization. Företaget delar årligen ut stipendier inför en stor publik på Utexpos stipendieceremoni. I år belönades fyra examensarbeten med 25 000 kronor vardera.

Kvinna i brunt uppsatt hår med röd kavaj och glasögon talar i en mikrofon. I bakgrunden står folk och lyssnar. Foto.

Ingeborg Nilsson, fokusområdesledare för hälsoinnovation, välkomnar representanter från Getinge Sterilization till scenen.

Ingenjörskonst inom bröstbiopsi och blåsövervakning

Tilda Annervi och Ludvig Eberhardt, båda från Utvecklingsingenjörsprogrammet, belönades för sitt projekt CytoSafe. Deras studie pekar på att det inte är ovanligt att patienter utsätts för infektioner och dåliga upplevelser i samband med biopsitagningar. Studenterna har därför utvecklat ett nytt nålstyrningsverktyg för det medicintekniska företaget Turon Medtechs positionsverktyg, Cytoguide. Prototypen minskar risken för kontaminering vid bröstbiopsi och har stor potential att bli en standard för alla typer av biopsier.

En annan ingenjörsduo som fick ta emot stipendier för sin stora innovationskraft var Erica Jonsson och Attila Kovács på programmet Civilingenjör i intelligenta system. De har utvecklat ett radarsystem för att förenkla övervakningen inom hälso- och sjukvården av patienters blåsa. För individer med blåsrelaterade problem innebär det nya radarsystemet ett liv med mer självständighet och sinnesro. Studenternas lösning för att hantera blåstömning möjliggör en bekvämare och mindre invasiv metod än den klassiska katetern.

– Detta skulle förbättra livskvaliteten för de människor som är beroende av katetrar och minska risken för infektioner i samband med sjukhusvistelser, säger Attila Kovács.

”Lösningen är att lyfta blicken och se personen, helheten, de bakomliggande orsakerna, utgå från personen och motivera till behandling.”

Anna Irestig, tidigare student på Masterprogrammet i hälsa och livsstil

Personcentrerad sårbehandling påskyndar läkning

I våras läste Anna Irestig Masterprogrammet i hälsa och livsstil. På Utexpo fick hon ett stipendium av Getinge Sterilization för sitt examensarbete om sårbehandling. Kroniska sår orsakar mycket lidande för patienter och höga kostnader för samhället, och enligt Anna Irestig fungerar inte en och samma behandlingsmodell för alla patienter. Hon menar att hälso- och sjukvården inte ska stirra sig blind på såret.

– Lösningen är att lyfta blicken och se personen, helheten, de bakomliggande orsakerna, utgå från personen och motivera till behandling, förklarar Anna Irestig.

Studien visar att ett personcentrerat arbetssätt kan bidra till bättre läkning, ge ett gott partnerskap mellan patient och personal och kortare vårdtider.

Hälsa ett relativt begrepp

Klara Danielsson fick också ta emot ett stipendium av Getinge Sterilization. Hon är sjuksköterska och har, liksom Anna Irestig, studerat Masterprogrammet i hälsa och livsstil. Klara Danielsson har så länge hon kan minnas varit intresserad av hur kropp och psyke samspelar, och fick upp ögonen för masterprogrammet efter att ha läst en kurs i träningspsykologi på Högskolan i Halmstad.

– Masterprogrammet i hälsa och livsstil har varit väldigt bra eftersom man kan skräddarsy sin utbildning och få den inriktning man önskar, säger Klara Danielsson.

Klara Danielssons examensarbete handlar om psykisk ohälsa, som är ett omfattande folkhälsoproblem. Särskilt ungdomsåren är en känslig period, och tillgång till god psykiatrisk vård är avgörande för ungdomars hälsa och välmående på både kort och lång sikt. Klara Danielsson har i sin studie intervjuat 29 ungdomar som är diagnostiserade med mild till måttlig depression. Hälsa, menar Klara Danielsson, är ett relativt koncept som betyder olika för olika individer, och i dag saknas kunskap om hur ungdomar med depression förstår hälsa. Inte sällan väljer beslutsfattare att lyssna på experter snarare än ungdomarnas perspektiv.

– Min studie pekar på att det är nödvändigt att ta reda på hur ungdomar med diagnostiserad depression förstår hälsa för att kunna väva in deras synsätt och utforma det hälsofrämjande arbetet på bästa sätt, säger Klara Danielsson.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar är en fråga som ligger Klara Danielsson varmt om hjärtat. Till hösten väntar arbete på en klinisk forskningsmottagning för kvinnor och barn på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där kommer Klara Danielsson att arbeta med två projekt som involverar barn och ungdomar med övervikt eller fetma.

– Trots att det i grunden är läkemedelsstudier läggs stort fokus på arbetet med levnadsvanor och vad som kan göras för att främja hälsan på lång sikt, avslutar Klara Danielsson.

Sex glada studenter håller upp sina diplom och ler mot kameran. De står i hus S på en balkong. Foto.

Erica Jonsson, Civilingenjör i intelligenta system, Attila Kovács, Civilingenjör i intelligenta system, Klara Danielsson, Masterprogrammet i hälsa och livsstil, Tilda Annervi, Utvecklingsingenjörsprogrammet, Ludvig Eberhardt, Utvecklingsingenjörsprogrammet och Anna Irestig, Masterprogrammet i hälsa och livsstil.

Text: Katarina Tran
Bild: Ida Fridvall och Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt