Utvecklingsingenjörsprogrammet

180 hp

Som utvecklingsingenjör kommer du att utforma och utveckla morgondagens företag, affärer, produkter och tjänster. Utvecklingsingenjörsprogrammet ger dig en bred bas med en unik helhetssyn på teknik, ekonomi och samhällsfrågor. Du får kunskap om både produktutveckling, entreprenörskap och innovationsledning. Kanske bygger du upp ett eget företag baserat på ditt examensarbete. Utbildningen har ett mentorprogram där du får kontakt med en yrkesverksam ingenjör.

”Jag får använda min egen kreativitet och tillämpa det jag har läst i böcker i verkligheten. Jag får kombinera tekniken med business-tänk och det tycker jag är fascinerande.”

Samuel Nsonga Jr, student på Utvecklings­ingenjörs­programmet, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa studiemiljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter.

I vår digitala prototypverkstad Fab Lab arbetar du med allt från 3D-skrivare, 3D-skanningsutrustning och laserskärare till datorstyrda brodyrmaskiner.

Du har tillgång till labbmiljöer som ingår i Rydberg Core Laboratory. Det är ett tvärvetenskapligt labb med bas i tillämpad naturvetenskap och kopplingar till tekniska vetenskaper och matematik.

Kurser och kompetenser i fokus

Utvecklingsingenjörsprogrammet är en innovativ och tvärvetenskaplig utbildning i särklass. Du får en bred bas med helhetssyn på teknik, ekonomi och samhällsfrågor. På den grunden lägger du valfri spetskompetens eller ökad bredd.

Inom teknikområdet fokuserar du på maskinteknik och elektroteknik. Du studerar också design, produktutveckling och projektledning, ekonomi, patenträtt och avtalsrätt. Den här mixen förbereder dig för att bli projektledare inom industrin, med kompetens inom hela processen från utveckling, konstruktion och produktion till marknadsföring. Du lär dig också att starta och driva företag och ordna finansiering.

Utbildningens kvalitet och studenternas kompetens har resulterat i flera priser och utmärkelser. 2012 och 2015 fick studenter från Utvecklingsingenjörsprogrammet det prestigefyllda priset Swedish Embedded Award. 2017 utsågs våra studenter till Årets innovatörer. De har också fått 150 000 kronor i olika stipendier.

Samverkan med arbetslivet

Utvecklingsingenjörsprogrammet har utnämnts till Sveriges bästa program på att samverka med näringslivet (Svenskt Näringsliv) och till Sveriges bästa entreprenörsprogram (Stiftelsen Entreprenörskap).

Du får många värdefulla erfarenheter genom att du samarbetar, planerar och genomför stora projekt tillsammans med företag. Utbildningen har ett mentorprogram där du får kontakt med en yrkesverksam ingenjör.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Produktutveckling och design – introduktion 7,5 hp

CAD och ingenjörsmetodik 7,5 hp

Tillämpad matematik I 7,5 hp

Tillämpad matematik II 7,5 hp

Tillämpad matematik III 7,5 hp

Mekanik och hållfasthetslära I 7,5 hp

Tillämpad fysik 7,5 hp

Materiallära och maskinelement I 7,5 hp

År 2

Hållbar projektledning 7,5 hp

Produktutveckling (med produktförnyelseprojekt) 7,5 hp

Industriell ekonomi 7,5 hp

Datorteknik 7,5 hp

Affärsutveckling 15 hp

Industriell marknadsföring 7,5 hp

Elektroteknik 7,5 hp

År 3

Immaterial- och avtalsrätt 7,5 hp

Produktion och produktionsorganisation 7,5 hp

Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning inklusive vetenskaplig metod 22,5 hp

Valfria kurser 22,5 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i industriell organisation och innovation, 120 hp.

Arbetsliv

Utvecklingsingenjörsprogrammets styrka är den breda kompetens och handlingskraft som utbildningen förmedlar. Det gör dig väl förberedd för arbetsuppgifter där du håller i många kontakter och leder arbetsprocesser inom industrin. I ämnet projektledning uppfyller utbildningen kraven för IPMA:s D-certifikat för projektledare.

Du kommer att kunna arbeta inom till exempel produktutveckling, projektledning, industriell marknadsföring och försäljning, affärsutveckling, produktionsutveckling och logistiksystem. En annan möjlig yrkesroll är managementkonsult. En del studenter startar företag direkt efter examen, baserat på sitt examensarbeten.

Studera utomlands

Var tredje student hos oss väljer att läsa en termin utomlands eller göra sitt examensarbete utomlands. Ibland reser studenter till ett utvecklingsland med hjälp av Minor Field Studies-stipendier (MFS).

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen, till exempel i Europa, Australien, Nya Zeeland och USA. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10032

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela