Utvecklingsingenjörsprogrammet

180 hp

Som utvecklingsingenjör kommer du att utforma och utveckla morgondagens företag, affärer, produkter och tjänster. Utvecklingsingenjörsprogrammet ger dig en bred bas med en unik helhetssyn på teknik, ekonomi och samhällsfrågor. Du utvecklar kunskaper om produktutveckling, entreprenörskap och innovationsledning. Kanske bygger du rentav upp ett helt företag baserat på ditt examensarbete. Utbildningen har även ett mentorprogram där du får kontakt med en yrkesverksam ingenjör.

”Jag får använda min egen kreativitet och tillämpa det jag har läst i böcker i verkligheten. Jag får kombinera tekniken med business-tänk och det tycker jag är fascinerande.”

Samuel Nsonga Jr, student på Utvecklings­ingenjörs­programmet, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa studiemiljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du arbetar exempelvis i vår prototypverkstad Fab Lab Halmstad, med allt från 3D-skrivare, 3D-skanningsutrustning och laserskärare till datorstyrda brodyrmaskiner.

Du har också tillgång till andra labbmiljöer som ingår i Rydberg Core Laboratory. Detta är ett tvärvetenskapligt labb med en bas i tillämpad naturvetenskap, med flera kopplingar till tekniska vetenskaper och matematik.

Kurser och kompetenser i fokus

Utvecklingsingenjörsprogrammet är en innovativ, tvärvetenskaplig utbildning i särklass, som ger dig en bred bas med helhetssyn på teknik, ekonomi och samhällsfrågor. Ovanpå denna stabila grund lägger du valfri spetskompetens eller ökad bredd.

Inom teknikområdet fokuserar du på maskinteknik och elektroteknik. Du studerar också ämnen som design, produktutveckling och projektledning, men också ekonomi, patent- och avtalsrätt. Denna mix förbereder dig för projektledande uppgifter i industrin, genom hela processen av utveckling, konstruktion, produktion och marknadsföring. Dessutom lär du dig hur man startar och driver företag, och hur man ordnar finansiering.

Utbildningens kvalitet och studenternas kompetens har resulterat i flera priser och utmärkelser. Åren 2012 och 2015 fick studenter från Utvecklingsingenjörsprogrammet det prestigefyllda priset Swedish Embedded Award. År 2017 utsågs våra studenter till årets innovatörer. Dessa studenter har även fått 150 000 kronor i stipendier från två olika håll.

Samverkan med arbetslivet

Utvecklingsingenjörsprogrammet har utnämnts till Sveriges bästa program på att samverka med näringslivet (Svenskt Näringsliv) och till Sveriges bästa entreprenörsprogram (Stiftelsen Entreprenörskap).

Du får många värdefulla erfarenheter genom att samarbeta, planera och genomföra stora projekt tillsammans med företag. Utbildningen har också ett mentorprogram där du får kontakt med en yrkesverksam ingenjör.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning.

Möjligheter att studera vidare

Efter utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i industriell organisation och innovation, 120 hp.

Arbetsliv

Utvecklingsingenjörsprogrammets styrka är den breda kompetens och handlingskraft som utbildningen förmedlar. Detta gör dig väl förberedd för arbetsuppgifter där du håller i många kontakter och leder arbetsprocesser inom industrin. Inom ämnet projektledning uppfyller utbildningen kraven för IPMA:s D-certifikat för projektledare.

Du kan till exempel arbeta inom produktutveckling, projektledning, industriell marknadsföring och försäljning, affärsutveckling, produktionsutveckling och logistiksystem. Managementkonsult är också en möjlig yrkesroll. En del av studenterna startar företag direkt efter examen, baserat på sitt examensarbete.

Studera utomlands

Var tredje student hos oss väljer att läsa en termin eller göra examensarbetet utomlands. Ibland sker detta i ett utvecklingsland med hjälp av så kallade Minor Field Studies-stipendier (MFS).

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt, till exempel i Europa, Australien, Nya Zeeland och USA. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

Möt våra studenter

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10032

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela