Sök

Fab Lab

Fab Lab Halmstad är ett av Högskolans laboratorier och en samverkansarena. Här hittar du en inspirerande miljö med digitalt styrda maskiner för prototypframtagning.

På Fab Lab möts människor från olika discipliner och organisationer för att förverkliga sina idéer. Du är välkommen hit för att scanna in och skriv ut modeller i 3D, skära i vinyl, trä och akryl, fräsa ut och löda kretskort, gjuta i silikon och metall, programmera och modellera, eller bara ta en kaffe.

Man visar färgade symboler med ord på en glasvägg, tre andra män tittar på. Foto.

Grunden för Fab Labs metodik finns uppsatt på väggen, så att den alltid är tydlig för studenter, medarbetare och besökare.

Lokalt labb med global grund

Fab Lab, eller Fabrication Laboratory, är ett koncept som har utvecklats vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, och som bland annat handlar om öppenhet och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och privatpersoner. Fab Lab Halmstad har funnits sedan våren 2016, och är en del av ett globalt nätverk med mer än 1 100 registrerade labb.

Digital produktion kommer på sikt att förändra det industriella landskapet i grunden och påverka företagens möjligheter att konkurrera och överleva. Därför har digitalisering stor betydelse när det gäller etablerade företags möjligheter till förnyelse, skapandet av nya företag och nya sätt att ta fram produkter.

En bild av ett vitt 3d-utskrivet huvud med skyddsglasögon, stående i en svart 3d-skrivare.

På Fab Lab finns det 3D-skrivare i olika storlek och med olika funktioner.

Fab Lab för företag

Vill du utveckla dina prototyper i en toppmodern digital verkstad, hålla möten i en kreativ miljö, eller samarbeta med forskare eller studenter? Fab Lab har mycket att erbjuda dig som är företagare. Kontakta oss så berättar vi mer.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt