Sök

Ny bärbar lösning hjälper stomianvändare att sova tryggare

Noa Kochs nya liv med stomi var inte helt oproblematiskt. Det fanns inga smarta lösningar på många problem som stomianvändare upplever – särskilt under nattetid. Det var då idén till det medicintekniska examensarbetet formades som bland annat skulle ge honom ett stipendium på 100 000 kronor från Lektor Sten Fåhrés minnesfond.

En stomi är en kirurgisk öppning som läggs vid trauma eller sjukdom i tarmarna för att tömma kroppsvätskor, och det är tack vare stomipåsen som många kan leva ett normalt liv. I dag lever drygt 45 000 personer i Sverige med stomi och antalet förväntas öka. Men trots detta gapar marknaden tom på bärbara produkter och hjälpmedel som underlättar vardagen för stomianvändare.

­– I dag finns det till exempel välutvecklade vardagslösningar för diabetiker, men inte för människor som lever med stomi, förklarar Noa Koch, som lade fram sitt examensarbete från Utvecklingsingenjörsprogrammet i juni.

”Den största lärdomen jag tar med mig från utbildningen är att inga idéer är dåliga när det gäller produktutveckling och att våga tro på processen.”

Sara Pettersson, tidigare student på Utvecklingsingenjörsprogrammet

Medicintekniskt hjälpmedel varnar användaren

För stomianvändare finns det risk för att en stomiolycka sker när påsen blir överfull och man inte vaknar, vilket kan orsaka en stor osäkerhet och orolig sömn. Det är här Noa Koch och uppsatspartnern Sara Pettersson, också tidigare student på Utvecklingsprogrammet, bidrar med en universell lösning. De har tillsammans utvecklat en prototyp som heter Ostomy Connect. När stomipåsen blir full under nattetid varnar Ostomy Connect användaren, vilket gör att man kan sova tryggare.

För att utveckla produkten har Noa Koch och Sara Pettersson intervjuat stomianvändare, stomiterapeuter och stomiforskare. Deras största tillgång var Noa Kochs egen stomipåse.

­– Vi har redan i tidigt skede testat och utvärderat idéer och koncept genom att göra tester på Noas stomipåse, säger Sara Pettersson.

Det blev många timmar i Fab Labs lokaler, Högskolans digitala makerspace, för att bygga en prototyp. Här har Noa Koch tillbringat mycket av sin tid under hela studietiden och examensarbetet. Han har utöver sina studier engagerat sig i studentföreningarna Fab Lab student och Fab Lab verkstad.

– Utvecklingsingenjörsprogrammet har gett mig så mycket unika kunskaper och färdigheter som jag kan ta med mig ut i arbetslivet, och Högskolans Fab Lab har varit en möjliggörare för mig att bygga och skapa nästan vad som helst, säger Noa Koch.

Sara Pettersson håller med om att tiden på Utvecklingsprogrammet har varit väldigt givande:

– Den största lärdomen jag tar med mig från utbildningen är att inga idéer är dåliga när det gäller produktutveckling och att våga tro på processen.

Två finklädda studenter står utomhus på campus och håller sina diplom och en statyett. De ler mot kameran. Foto.

Noa Koch och Sara Pettersson på examensdagen.

Från examensarbete till startup

Pengaregnet för duons medicintekniska lösning fortsatte efter de 100 000 kronorna från Lektor Sten Fåhrés minnesfond. Noa Koch och Sara Petterssons insats gav också ett stipendium för bästa projektkoncept på 10 000 kronor, också det ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond, samt ett stipendium från företaget Quokka på 15 000 kronor.

– Det är nästan helt ofattbart att vi lyckades få tre stipendier! Att vi tog projektet i mål trots alla motgångar var i sig en vinst. Allt annat var en bonus, säger Sara Pettersson.

Efter studierna hoppas både Noa Koch och Sara Pettersson att kunna jobba deltid för att få utrymme att driva projektet vidare genom att starta ett bolag. Till sin hjälp har de företagsinkubatorn High Five som stödjer dem i att driva ambitionen framåt.

– Vi började projektet med att skapa en stabil grund att arbeta efter vilket möjliggjorde ett bra slutresultat. Under projektets gång har vi sett stor potential för vår produkt och dess utvecklingsmöjligheter, säger Noa Koch och Sara Pettersson avslutar:

– Vi ser väldigt ljust på framtiden och är nu redo att ta nästa steg i vår resa.

Text: Katarina Tran
Bild: Albin Edin

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt